Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 78  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0007775^"
 1. GURÍNOVÁ, Alžbeta. Kreditné riziko úverových finančných nástrojov bánk SR v zmysle IFRS 9 : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 2. SCHWARZOVÁ, Mária - MALACKÁ, Viera. Risk of Financial Assets of Commercial Banks in Slovak Republic and Czech Republic aftef Financial Crisis. In ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019, 4 and 5 April 2019, Stary Smokovec, Slovak Republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4609-6, pp. 195-204. VEGA 1/0009/17, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. SCHWARZOVÁ, Mária. Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-11 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok

 4. SLÁVIK, Peter. Vyhodnocovanie rizík znehodnotených úverových pohľadávok bánk v zmysle IFRS 9 : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. BEŇA, Michal. Vplyv prijatia IFRS 9 na kapitálovú primeranosť bánk SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. MEŇHARTOVÁ, Erika. Meranie kreditných rizík bánk SR v rámci kapitálovej primeranosti podľa BASEL III : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 7. DVORSKÝ, Šimon. Vzťahy medzi emisnými pasívnymi obchodmi a poskytnutými úvermi komerčných bánk : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. SEKELSKÁ, Ivana. Vzťah medzi kapitálovou primeranosťou a ziskovosťou bánk SR podľa požiadaviek BASEL III : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. SVÍBA, Samuel. Vyhodnocovanie rizík finančných nástrojov bánk podľa požiadaviek BASEL III a IFRS 9 : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha

 10. PIOVARČIOVÁ, Daniela. Vplyv úrokových sadzieb na čerpanie úverov na bývanie : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2018. 36 s.
  kniha

  kniha