Výsledky vyhľadávania

 1. SCHWARZOVÁ, Mária. Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-11 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok


 2. MALACKÁ, Viera - SCHWARZOVÁ, Mária. Derivátový trh EU – opatrenia na zníženie rizík. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 2, s. 1-10 online.
  článok

  článok


 3. SCHWARZOVÁ, Mária - MALACKÁ, Viera. Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-10 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok


 4. MALACKÁ, Viera - SCHWARZOVÁ, Mária. Trh so STEP cennými papiermi. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-12 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok


 5. SCHWARZOVÁ, Mária - MALACKÁ, Viera. Derivative trades between Slovak and foreign banks. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 240-246.
  článok

  článok


 6. SCHWARZOVÁ, Mária. Pôsobenie rizík a finančný majetok komerčných bánk po finančnej kríze. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 2, s. 1-8 online.
  článok

  článok


 7. KOREŇ, Peter. Riziká v zabezpečení hypotekárnych obchodov komerčných bánk v súčasnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 8. ŠARO, Igor. Vyhodnocovanie rizík derivátových obchodov a ich vplyv na kapitálovú primeranosť komerčných bánk SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2017. 92 s.
  kniha

  kniha


 9. NOVOTNÝ, Marek. Ekonomická situácia v SR a hypotekárne bankovníctvo v pokrízovom období : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 10. SCHWARZOVÁ, Mária. Medzinárodné štandardy finančného vykazovania bánk v praxi. Recenzenti: Zuzana Letková, Božena Chovancová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 187 s. [10 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-611-5. [Počet ex. : 15, z toho voľných 10, prezenčne 4]