Výsledky vyhľadávania

 1. BEŇA, Michal. Vplyv prijatia IFRS 9 na kapitálovú primeranosť bánk SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 2. DVORSKÝ, Šimon. Vzťahy medzi emisnými pasívnymi obchodmi a poskytnutými úvermi komerčných bánk : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 3. MEŇHARTOVÁ, Erika. Meranie kreditných rizík bánk SR v rámci kapitálovej primeranosti podľa BASEL III : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 4. SLÁVIK, Peter. Vyhodnocovanie rizík znehodnotených úverových pohľadávok bánk v zmysle IFRS 9 : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 5. SEKELSKÁ, Ivana. Vzťah medzi kapitálovou primeranosťou a ziskovosťou bánk SR podľa požiadaviek BASEL III : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 6. SVÍBA, Samuel. Vyhodnocovanie rizík finančných nástrojov bánk podľa požiadaviek BASEL III a IFRS 9 : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 7. MALACKÁ, Viera - SCHWARZOVÁ, Mária. Derivátový trh EU – opatrenia na zníženie rizík. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 2, s. 1-10 online.
  článok

  článok


 8. PIOVARČIOVÁ, Daniela. Vplyv úrokových sadzieb na čerpanie úverov na bývanie : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2018. 36 s.
  kniha

  kniha


 9. ÁRENDÁŠ, Peter - MALACKÁ, Viera - SCHWARZOVÁ, Mária. A Closer Look at the Halloween Effect: The Case of the Dow Jones Industrial Average. - Registrovaný: Web of Science. In International Journal of Financial Studies : international, peer-reviewed, scholarly open access journal. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7072, 2018, vol. 6, no. 2, pp. [1-12] online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok


 10. SCHWARZOVÁ, Mária. Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-11 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok