Výsledky vyhľadávania

 1. ZAJAC, Peter. Miesto bitcoinu a iných kryptomien vo finančnom systéme : diplomová práca. Školiteľ: Marián Nemec. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. ZAJAC, Peter. Vzťah domácich úspor a tvorby investícií v ekonomikách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2017. 39 s.
  kniha

  kniha

 3. KROPAJ, Marián. Odsun karpatských Nemcov. In Ivan Dérer: k diskusii o čechoslovakizme. - Bratislava : FABER, 2015. ISBN 978-80-89019-27-4, s. 128-137.
  článok

  článok

 4. VIETORIS, Vladimir et al. Spotrebiteľské správanie pri nákupe potravín a testy spotrebiteľskej senzorickej analýzy. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2015. ISSN 1338-6581, 2015, roč. 4, č. 1, s. 202-213.
  článok

  článok

 5. ZAJAC, Peter. Posudzovanie rizika investičných projektov : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2013. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. ZAJAC, Peter. Analýza dlhopisu : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Strižencová. Bratislava, 2011. 42 s.
  kniha

  kniha

 7. GOLIAN, Jozef - SOKOL, Jozef - ZAJAC, Peter. Požiadavky na označovanie : diskvalifikácia potravín v dôsledku nesprávnych výživových a zdravotných tvrdení a ochrana spotrebiteľa. In Slovenský Výber : mesačník manažmentu obchodu. - Bratislava : SON MEDIA, 2007. ISSN 1335-9266, 2007, roč. 11, č. 5, s. 23-24.
  článok

  článok