Výsledky vyhľadávania

 1. CHMELÁROVÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Andrea - PASIAR, Ladislav. Projektové vyučovanie : v pedagogických a psychologických súvislostiach. Recenzenti: Roman Hrmo, Martin Droščák. 1. vydanie. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2018. 100 s. [6,25 AH]. ISBN 978-86-7103-506-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. SCHOLA 2016 : pedagogy and didactics in technical education. International scientific conference. SCHOLA 2016 : proceedings of 12th international conference Schola 2016, Pedagogy and didactics in technical education : 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st ed. Praha : Czech Technical University in Prague, 2017. online [223 s.]. ISBN 978-80-01-06112-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. KULTAN, Jaroslav. Fast feedback for education of migrants. In SCHOLA 2016 : pedagogy and didactics in technical education. International scientific conference. SCHOLA 2016 : proceedings of 12th international conference Schola 2016, Pedagogy and didactics in technical education : 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06112-1, pp. 175-182 online.
  článok

  článok

 4. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Quality label for technical study programs is closer : Accreditation centre ZSVTS, Slovakia. In SCHOLA 2016 : pedagogy and didactics in technical education. International scientific conference. SCHOLA 2016 : proceedings of 12th international conference Schola 2016, Pedagogy and didactics in technical education : 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06112-1, pp. 133-135 online.
  článok

  článok

 5. SLAVÍK, Milan. Vysokoškolská pedagogika : pro odborné vzdělávání. Praha : GRADA, 2012. 253 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4054-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 6. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Pedagogické vzdelávanie učiteľov vysokej školy. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 209 s. [11,299 AH]. ISBN 978-80-225-3338-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 7. TUREK, Ivan - HRMO, Roman - KRELOVÁ, Katarína. O kvalite vzdelávania. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2006. ISSN 1335-5864, 2006, roč. 17, č. 3, s. 25-29.
  článok

  článok

 8. TUREK, Ivan - HRMO, Roman. Efektívnosť novej koncepcie doplňujúceho pedagogického štúdia. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2005. ISSN 1210-6658, 2005, roč. 13, č. 1, s. 8-13.
  článok

  článok