Výsledky vyhľadávania

 1. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Historický pohľad na používanie internetu ako komunikačného nástroja. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II. : konferenční sborník vědeckých prací. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2019. ISBN 978-80-906993-2-8, s. 188-194. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 2. BELÁŇOVÁ, Benita. Internet ako komunikačný nástroj zvyšujúci konkurencieschonosť malých a stedných podnikov SR. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II. : konferenční sborník vědeckých prací. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2019. ISBN 978-80-906993-2-8, s. 7-19. VEGA 1/0309/18, VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 3. SZARKOVÁ, Miroslava. Zmeny vo vnútropodnikovom komunikačnom prostredí malých a stredných podnikov pôsobiacich v SR. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II. : konferenční sborník vědeckých prací. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2019. ISBN 978-80-906993-2-8, s. 229-242. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 4. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II. : konferenční sborník vědeckých prací. Recenzenti: Miroslav Mečár, Přemysl Michálek, Jozef Králik. 1. vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2019. [229 s.]. ISBN 978-80-906993-2-8.
 5. BELÁŇOVÁ, Benita. GDPR a možnosti jej aplikácie v podmienkach malých a stredných podnikov pôsobiacich v SR. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. : konfereční sborník vědeckých prací, Uhreské Hradište 2018. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2018. ISBN 978-80-906993-0-4, s. 13-29 online.
  článok

  článok

 6. SZARKOVÁ, Miroslava. Rozvoj manažérskych interkultúrnych komunikačných zručností. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. : konfereční sborník vědeckých prací, Uhreské Hradište 2018. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2018. ISBN 978-80-906993-0-4, s. 211-225 online.
  článok

  článok

 7. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Komunikácia podniku prostredníctvom sociálnych sietí za účelom budovania značky zamestnávateľa. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. : konfereční sborník vědeckých prací, Uhreské Hradište 2018. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2018. ISBN 978-80-906993-0-4, s. 164-174 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 8. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. : konfereční sborník vědeckých prací, Uhreské Hradište 2018. Editori: Janka Bursová, Michal Hanák. 1. vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2018. online 175 s. ISBN 978-80-906993-0-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. JURČÍKOVÁ, Božena - MEČÁR, Miroslav. Nové aspekty podania dodatočného daňového priznania od 1.1.2016. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 8, s. 62-86.
  článok

  článok

 10. JURČÍKOVÁ, Božena - MEČÁR, Miroslav. Vyhotovenie čiastkového protokolu na vrátenie časti nadmerného odpočtu z neukončenej daňovej kontroly. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 4, s. 26-31.
  článok

  článok