Výsledky vyhľadávania

 1. HOLUB, Dušan. [Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Komentár.]. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. ISSN 1339-3995, 2021, roč. 9, č. 1, s. 130-131 online. Recenzia na: Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve : komentár / Andrea Slezáková / Jana Šimonová Peter Jedinák a kol. ; recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš, Silvia Gribová, Gabriela Majerčíková, Peter Pénzeš. 1.vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0193-2.
  článok

  článok

 2. HOLUB, Dušan et al. Praktikum k základom práva pre ekonómov. 2. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 151 s. [7,38 AH]. ISBN 978-80-571-0397-4. [Počet ex. : 15, z toho voľných 13, prezenčne 2]
 3. HOLUB, Dušan et al. Základy práva pre ekonómov. Recenzenti: Ľubomír Čunderlík, Gevorg Ayrumyan. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 329 s. [18,24 AH]. ISBN 978-80-571-0416-2. [Počet ex. : 25, z toho voľných 22, prezenčne 3]
 4. MAJTÁN, Andrej. Nesubjektívne formy podnikania (zmluva o združení a zmluva o tichom spoločenstve) : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha

 5. WINKLER, Martin et al. Basics of Law. Reviewers: Nicole Grmelová, Peter Pénzeš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 290 s. [19,289 AH]. KEGA 020EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4781-9. [Počet ex. : 13, z toho voľných 10, prezenčne 3]
 6. TINÁKOVÁ, Eva. [Zákon o dohľade nad finančným trhom ]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Apríl 2019, roč. 27, č. 2, s. 30. Recenzia na: Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár : právny stav k 18.10.2018 / Andrea Slezáková, Peter Mikloš a kol. ; recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš ... [et al.]. 1. vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-8168-947-5.
  článok

  článok

 7. ZLOCHA, Ľubomír. [Zákon o dohľade nad finančným trhom ]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 2, s. 182. Recenzia na: Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár : právny stav k 18.10.2018 / Andrea Slezáková, Peter Mikloš a kol. ; recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš ... [et al.]. 1. vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-8168-947-5.
  článok

  článok

 8. PECSÉRKOVÁ, Lucia. Zmluva o dielo v medzinárodných obchodných vzťahoch : diplomová práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 9. HOLUB, Dušan. A Contractual Penalty as a Mean of Securing the Obligations of Private Law. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 154-160 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. DETRIKOVÁ, Daniela. Obchodné tajomstvo a jeho ochrana : diplomová práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha