Výsledky vyhľadávania

 1. MAJTÁN, Andrej. Nesubjektívne formy podnikania (zmluva o združení a zmluva o tichom spoločenstve) : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha

 2. WINKLER, Martin et al. Basics of Law. Reviewers: Nicole Grmelová, Peter Pénzeš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 290 s. [19,289 AH]. KEGA 020EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4781-9.
  kniha

  kniha

 3. JURKOVIČOVÁ, Lujza et al. Poistné právo pre ekonómov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 221 s. [11,39 AH]. ISBN 978-80-571-0180-2. [Počet ex. : 15, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 4. TINÁKOVÁ, Eva. [Zákon o dohľade nad finančným trhom ]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Apríl 2019, roč. 27, č. 2, s. 30. Recenzia na: Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár : právny stav k 18.10.2018 / Andrea Slezáková, Peter Mikloš a kol. ; recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš ... [et al.]. 1. vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-8168-947-5.
  článok

  článok

 5. ZLOCHA, Ľubomír. [Zákon o dohľade nad finančným trhom ]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 2, s. 182. Recenzia na: Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár : právny stav k 18.10.2018 / Andrea Slezáková, Peter Mikloš a kol. ; recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš ... [et al.]. 1. vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-8168-947-5.
  článok

  článok

 6. PECSÉRKOVÁ, Lucia. Zmluva o dielo v medzinárodných obchodných vzťahoch : diplomová práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 7. DETRIKOVÁ, Daniela. Obchodné tajomstvo a jeho ochrana : diplomová práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 8. ONDEČKOVÁ, Rebeka. Zodpovednosť väčšinových spoločníkov za dlhy vlastnej obchodnej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. HOLUB, Dušan. A Contractual Penalty as a Mean of Securing the Obligations of Private Law. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 154-160 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. VETERNÍKOVÁ, Mária. [Zákon o dohľade nad finančným trhom]. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 2, s. [1-2] online. Recenzia na: Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár : právny stav k 18.10.2018 / Andrea Slezáková, Peter Mikloš a kol. ; recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš ... [et al.]. 1. vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-8168-947-5.
  článok

  článok