Výsledky vyhľadávania

 1. BIROŠÍKOVÁ, Alexandra. Hodnotenie efektívnosti uplatnenia moderných digitálnych technológií v podnikových procesoch vybraného subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Uhliar. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 2. STUPAREKOVÁ, Lucia. Investičný projekt podniku a jeho vyhodnotenie : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Uhliar. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 3. UHLIAR, Miroslav. Architektúra ako odvetvie kreatívneho priemyslu na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 669-678 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 4. BORSÁNYIOVÁ, Natália. Zhodnotenie uplatnenia moderných digitálnych technológií v podnikaní subjektu odvetvia kreatívneho priemyslu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Uhliar. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 5. UHLIAR, Miroslav. Specifics of Creative Business in Architecture. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-12 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 6. VOJTYLA, Roman. Analýza a hodnotenie vybraného podniku z kategórie malých a stredných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Uhliar. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 7. UHLIAR, Miroslav - HAVIER, Jan. Influence of Licence Fees on the Value of Transfered Intellectual Property. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 445-452 online.
  článok

  článok

 8. KOVALEV, Andrej - KINTLER, Jakub - UHLIAR, Miroslav. Prognóza reliability legislatívnej kategorizácie podnikov kreatívneho priemyslu v komparácii na dizajn matematických predikčných modelov. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. Mimoriadne vydanie, s. 9-26 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 9. GRANČIČOVÁ, Katarína - HRUŠOVSKÁ, Dana. Návratnosť investícií ako indikátor efektivity marketingových aktivít. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 383-393 online. VEGA 1/0876/17 (50%), VEGA 1/0569/18 (50%).
  článok

  článok

 10. ORISKÓOVÁ, Denisa - PAKŠIOVÁ, Renáta. Regresná a korelačná analýza komponentov ROE v odvetví strojárenského priemyslu v Slovenskej republike. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 847-856 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok