Výsledky vyhľadávania

 1. KŇAŽKOVÁ, Veronika - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Public Interest Entities in the Context of Accounting and Auditing Legislation in the Wake of the Globalization Process. - Registrovaný v: Web of Science. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-7 online.
  článok

  článok

 2. Sprievodca štúdiom na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2020/2021. Zostavili: Lucia Ondrušová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 156 s. ISBN 978-80-225-4731-4.
  kniha

  kniha

 3. PAPAYOVÁ, Dominika. Dlhodobý hmotný majetok ako súčasť majetku účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. GUNDA, Peter. Historický vývoj účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. AGÁRDIOVÁ, Nikola. Dlhodobý nehmotný majetok v majetku účtovnej jednotky (aplikácia na konkrétnu účtovnú jednotku) : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 6. KŇAŽKOVÁ, Veronika - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Virtual Currency and Its Importance in Today´s Digitized Society. In SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. International Scientific Symposium. SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings of the 24th International Scientific Symposium, 17th May, 2019, (Subotica, Republic of Serbia). - Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 2019, s. 512-519 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ONDRUŠOVÁ, Lucia - PARAJKA, Branislav. Differences from Revaluation in the Event of a Merger, Amalgamation into a Separate Accounting Entity or Demerger. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 122-126. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 8. VARGOVÁ, Andrea. Spoločnosť v kríze - dopad na účtovníctvo a účtovnú závierku : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. NÉMETHOVÁ, Michaela. Zásoby vo výrobnom podniku z pohľadu účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. TASÁRYOVÁ, Katarína. Analýza obchodných bánk v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha