Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Zrušenie spoločnosti bez likvidácie. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 3, s. 29.
  článok

  článok


 2. BLAŽEKOVÁ, Nikola. Účtovné a daňové aspekty dlhodobého hmotného majetku (aplikácia v konkrétnej účtovnej jednotke) : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha


 3. ELIAŠOVÁ, Jana. Analýza účtovnej závierky vo vybranom podnikateľskom subjekte : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 4. FERANCOVÁ, Estera. Komparácia nákladov na výskum a vývoj v SR a ČR : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 5. BARTALOSOVÁ, Vivien. Tvorba a zúčtovanie rezerv v účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2018. 41 s.
  kniha

  kniha


 6. GAJECKÁ, Soňa. Uplatňovanie účtovných zásad a účtovných metód v účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 7. DURCOVÁ, Lenka. Financovanie a manažment pohľadávok : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 8. KUBOVÁ, Simona. Kontrolný systém a obeh účtovných dokladov v účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 9. PROSŇÁKOVÁ, Lucia. Analýza výpočtu, účtovania a vykazovania opravných položiek k dlhodobému majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha


 10. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Outsourcing Corporate Economic Activities and Its Impact on Business Ethics. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Theme : Digital Business Transformation. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings : Theme : Digital Business Transformation : 23rd International Scientific Conference : Subotica, [Serbia], 26th-27th April, 2018. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISBN 978-86-7233-372-5, p. 518-525 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok