Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 214  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0008313^"
 1. MÁZIKOVÁ, Katarína - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzenti: Zuzana Juhászová, Lucia Krchňavá. 3. prepracované a aktualizované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 253 s. ISBN 978-80-571-0461-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 14, prezenčne 2]
 2. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Vplyv pandémie Covid-19 na spoločnosti v kríze. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 51-58 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 3. GUNDA, Peter. Právna úprava európskej akciovej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2021. 75 s.
  kniha

  kniha

 4. KORDEĽOVÁ, Zuzana. Špecifiká účtovania, vykazovania a zdaňovania v komanditnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠŤAVINOVÁ, Kristína. Špecifiká účtovania, vykazovania a zdaňovania v kapitálových obchodných spoločnostiach : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. NEMČÍKOVÁ, Mária. Analýza zložiek vlastného imania v obchodných spoločnostiach : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha

 7. VANČOVÁ, Jana. Účtovanie a vykazovanie pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom (aplikácia na konkrétnu účtovnú jednotku) : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2021. 59 s.
  kniha

  kniha

 8. TATRN, Nicolas. Účtovanie a vykazovanie krátkodobého finančného majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2021. 45 s.
  kniha

  kniha

 9. VÁMOŠOVÁ, Júlia. Účtovanie a vykazovanie zásob vlastnej výroby v poľnohospodárskom družstve : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2021. 53 s.
  kniha

  kniha

 10. KORVÍN, Martin. Položky vlastného imania využívané pri výpočte ukazovateľov finančnej analýzy : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2021. 51 s.
  kniha

  kniha