Výsledky vyhľadávania

 1. BERTOVIČOVÁ, Pavlína. Využitie marketingových nástrojov v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2019. 104 s.
  kniha

  kniha

 2. GAŠPÁRKOVÁ, Patrícia. Stratégia marketingovej komunikácie v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 3. KOŠÚTOVÁ, Michaela. Využitie marketingových nástrojov v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha

 4. BILKOVÁ, Františka. Stratégia marketingovej komunikácie v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2019. 93 s.
  kniha

  kniha

 5. KLEPOCHOVÁ, Dagmar - KORČOKOVÁ, Marína - LOYDLOVÁ, Miroslava. Health Awareness in Consumer Behaviour of Chosen Generations. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 218-228 CD-ROM. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 6. KOMENDOVÁ, Barbora. Využitie nástrojov marketingového mixu v konkrétnej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. MACHAROVÁ, Kristína. Využitie nástrojov marketingového mixu v konkrétnej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. KAČALIAKOVÁ, Johana. Ochrana spotrebiteľa v konkrétnej sfére : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 9. KLEPOCHOVÁ, Dagmar - KORČOKOVÁ, Marína - LOYDLOVÁ, Miroslava. The Impact of Consumer Behavior on Healthy Lifestyle and Disease Prevention. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 124-138. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 10. MIKULOVÁ, Natália. Vybrané nástroje marketingového mixu v konkrétnej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha