Výsledky vyhľadávania

 1. KOMENDOVÁ, Barbora. Využitie nástrojov marketingového mixu v konkrétnej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. GAŠPÁRKOVÁ, Patrícia. Stratégia marketingovej komunikácie v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 3. BERTOVIČOVÁ, Pavlína. Využitie marketingových nástrojov v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2019. 104 s.
  kniha

  kniha

 4. KOŠÚTOVÁ, Michaela. Využitie marketingových nástrojov v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha

 5. BILKOVÁ, Františka. Stratégia marketingovej komunikácie v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2019. 93 s.
  kniha

  kniha

 6. KAČALIAKOVÁ, Johana. Ochrana spotrebiteľa v konkrétnej sfére : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 7. KLEPOCHOVÁ, Dagmar - KORČOKOVÁ, Marína - LOYDLOVÁ, Miroslava. The Impact of Consumer Behavior on Healthy Lifestyle and Disease Prevention. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 124-138. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 8. MACHAROVÁ, Kristína. Využitie nástrojov marketingového mixu v konkrétnej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 9. KORČOKOVÁ, Marína. Suverénny spotrebiteľ. In Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku II : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16. - Banská Bystrica : Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1452-3, s. 107-120. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 10. KADNÁROVÁ, Jana. Využite marketingových nástrojov v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha