Výsledky vyhľadávania

 1. KORČOKOVÁ, Marína. Gramotnosť spotrebiteľa. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 38, s. 157-174.
  článok

  článok


 2. MIKULECOVÁ, Michaela. Ochrana spotrebiteľa v konkrétnej sfére : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2017. 84 s.
  kniha

  kniha


 3. STRAČÁROVÁ, Eva. Zisťovanie spokojnosti zákazníkov s konkrétnou firmou : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2017. 79 s.
  kniha

  kniha


 4. TOMAŠOVIČOVÁ, Silvia. Ochrana spotrebiteľa v konkrétnej sfére : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 5. PÁNIS, Radoslav. Využitie marketingových nástrojov v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha


 6. LUKÁČOVÁ, Andrea. Využite marketingových nástrojov v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2017. 99 s.
  kniha

  kniha


 7. HANČIN, Matej. Marketingová komunikácia konkrétneho športového klubu : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 8. BAKÓ, Lukáš. Marketingový mix v konkrétnej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha


 9. BRUŠKOVÁ, Barbora. Zisťovanie spokojnosti zákazníkov s konkrétnou firmou : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2017. 70 s.
  kniha

  kniha


 10. GAŠPÁRKOVÁ, Patrícia. Zisťovanie spokojnosti zákazníkov s konkrétnym e-shopom : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha