Výsledky vyhľadávania

 1. KOPEČNÁ, Kristína. Nástroje marketingového mixu v konkrétnej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 2. JURKOVÁ, Nicole. Ochrana spotrebiteľa v konkrétnej sfére : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2018. 88 s.
  kniha

  kniha


 3. KADNÁROVÁ, Jana. Využite marketingových nástrojov v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 4. MIKLOŠOVÁ, Viera. Zisťovanie spokojnosti zákazníkov v konkrétnej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 5. POROCHNAVÁ, Romana. Využite marketingových nástrojov v konkrétnej neziskovej organizácií : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 6. BALÁŽOVÁ, Michaela. Návrh nového internetového obchodu v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2018. 88 s.
  kniha

  kniha


 7. BEDNÁR, Pavol. Zisťovanie spokojnosti zákazníka : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 8. KOPNÁ, Michaela. Diverzifikácia marketingu mimo telekomunikačného sektora spoločnosti Orange : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha


 9. MIKULOVÁ, Natália. Vybrané nástroje marketingového mixu v konkrétnej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 10. KORČOKOVÁ, Marína. Suverénny spotrebiteľ. In Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku II : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16. - Banská Bystrica : Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1452-3, s. 107-120. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok