Výsledky vyhľadávania

 1. BRUŠKOVÁ, Barbora. Návrh stratégie marketingovej komunikácie v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2020. 102 s.
  kniha

  kniha

 2. JASANOVÁ, Katarína. Vplyv nástrojov marketingovej komunikácie na spotrebiteľské správanie v sfére zdravého životného štýlu v konkrétnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 3. GULA, Tomáš. Návrh stratégie marketingovej komunikácie v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 4. JAJCAJOVÁ, Simona. Nákupné správanie segmentu seniorov : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 5. PRUŠKOVÁ, Barbora. Zisťovanie spokojnosti zákazníkov s konkrétnou firmou : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 6. DANIEL, Ferdinand. Využitie marketingovej komunikácie v neziskovej organizácii : bakalárska práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. PECHOVÁ, Tímea. Gramotnosť spotrebiteľa v sfére zdravého životného štýlu : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 8. POROCHNAVÁ, Romana. Inovatívne prvky komunikačného mixu : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2020. 91 s.
  kniha

  kniha

 9. MIKLOŠÍK, Andrej et al. The Future of Tv Advertising Targeting Young Slovak Consumers. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2020, no. 2, pp. 122-138 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 10. LOYDLOVÁ, Miroslava - KORČOKOVÁ, Marína - KLEPOCHOVÁ, Dagmar. Attitudes to Health Information and Pharmaceutical Products and Related Consumer Behaviour of Generations. In KNOWCON 2020. Conference. KNOWCON 2020 Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2020. ISBN 978-80-244-5798-7, pp. 66-72 online. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok