Výsledky vyhľadávania

 1. MILECOVÁ, Miroslava. Ako využiť franchising v podnikaní. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, január 2011, č. 1, s. 52-54.
  článok

  článok

 2. MILECOVÁ, Miroslava. Zabráňte podvodu vo vašom podniku. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, 2011, č. 3, s. 52-53.
  článok

  článok

 3. KURJATKOVÁ, Martina - MILECOVÁ, Miroslava. Aká forma podnikania je pre vás tá pravá? In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, 2011, č. 4, s. 50-53.
  článok

  článok

 4. MILECOVÁ, Miroslava. Riziká v podnikaní. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, 2011, č. 9, s. 52-55.
  článok

  článok

 5. MILECOVÁ, Miroslava. Tri piliere úspechu rodinného podnikania. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 3, s. 38-39.
  článok

  článok

 6. MILECOVÁ, Miroslava. Ako zvládnuť večný boj s časom. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 4, s. 22-24.
  článok

  článok

 7. MILECOVÁ, Miroslava. Outsourcing: Decision making in case of outsourcing the company activity and management of outsourcing project – research on the sample of Slovak companies. Recenzoval: Miroslav Grznár. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-11].
  článok

  článok

 8. MILECOVÁ, Miroslava - GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Outsourcing: decision making in case of outsourcing the company activity and management of outsourcing project. In Global economy: challenges and perspectives : [proceedings of] 11th international conference : 26.-28. May 2010 : Nitra, The Slovak Republic. - Nitra : [Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre], 2010. ISBN 978-80-552-0386-7, s. 2694-2715.
  článok

  článok

 9. MILECOVÁ, Miroslava. Spoločenská zodpovednosť podniku - príležitosť alebo módny výstrelok? In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 8, s. 42-44.
  článok

  článok

 10. MILECOVÁ, Miroslava. Ako prežiť interný audit. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 11, s. 52-55.
  článok

  článok