Výsledky vyhľadávania

 1. JURÍK, Pavol. Konkrétna e-learningová lekcia/kurz pre predmet z prírodných vied stredných škôl : diplomová práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2012. 73 s.
  kniha

  kniha

 2. TREFNÝ, Filip. Vývoj web aplikácie pre konkrétnu služby poskytujúcu firmu : diplomová práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2012. 73 s.
  kniha

  kniha

 3. KUHEJDA, Emil. Návrh webovej stránky pre optimalizáciu správy konferencie : diplomová práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2012. 70 s.
  kniha

  kniha

 4. PALČEK, Jozef. Informačný systém pre firmu poskytujúcu služby : diplomová práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2012. 60 s.
  kniha

  kniha

 5. WEISS, Radovan. Flash aplikácia a jej využitie na web stránkach komerčných firiem : diplomová práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2012. 74 s.
  kniha

  kniha

 6. MARTINEC, Matúš. Tvorba interaktívnych multimédií pre konkrétny predmet : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2012. 38 s.
  kniha

  kniha

 7. SOCHA, Andrej. Tvorba interaktívnych multimédií pre konkrétny informatický predmet : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2012. 42 s.
  kniha

  kniha

 8. JURKOVIČOVÁ, Lujza - DUDEKOVÁ, Alena - TROCHANOVÁ, Hana. Digitálna gramotnosť a informatizácia spoločnosti ako základné predpoklady ďalšieho rozvoja e-learningu vo vzdelávaní. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 17, s. 32-40. KEGA 006EU-4/2011.
  článok

  článok

 9. TROCHANOVÁ, Hana - BRIXOVÁ, Janette. Virtuálne prostredie a jeho vplyv na firemnú kultúru. Janette Brixová. In Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3313-3, s. [1-5]. VEGA 1/0261/10.
  článok

  článok

 10. TROCHANOVÁ, Hana. Niektoré aspekty komunikácie v e-learningu. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 10. marec 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3112-2, [S. 1-6].
  článok

  článok