Výsledky vyhľadávania

 1. KUHEJDA, Emil. Návrh webovej stránky pre optimalizáciu správy konferencie : diplomová práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2012. 70 s.
  kniha

  kniha


 2. PALČEK, Jozef. Informačný systém pre firmu poskytujúcu služby : diplomová práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2012. 60 s.
  kniha

  kniha


 3. TREFNÝ, Filip. Vývoj web aplikácie pre konkrétnu služby poskytujúcu firmu : diplomová práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2012. 73 s.
  kniha

  kniha


 4. WEISS, Radovan. Flash aplikácia a jej využitie na web stránkach komerčných firiem : diplomová práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2012. 74 s.
  kniha

  kniha


 5. MARTINEC, Matúš. Tvorba interaktívnych multimédií pre konkrétny predmet : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2012. 38 s.
  kniha

  kniha


 6. SOCHA, Andrej. Tvorba interaktívnych multimédií pre konkrétny informatický predmet : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2012. 42 s.
  kniha

  kniha


 7. JURÍK, Pavol. Konkrétna e-learningová lekcia/kurz pre predmet z prírodných vied stredných škôl : diplomová práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2012. 73 s.
  kniha

  kniha


 8. JURKOVIČOVÁ, Lujza - DUDEKOVÁ, Alena - TROCHANOVÁ, Hana. Digitálna gramotnosť a informatizácia spoločnosti ako základné predpoklady ďalšieho rozvoja e-learningu vo vzdelávaní. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 17, s. 32-40. KEGA 006EU-4/2011.
  článok

  článok


 9. MELIŠKOVÁ, Katarína. Adaptabilita e-learningu : diplomová práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2011. 68 s.
  kniha

  kniha


 10. PRAMUKA, Tomáš. Aplikácia e-learningu na konkrétnej strednej škole : diplomová práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2011. 65 s.
  kniha

  kniha