Výsledky vyhľadávania

 1. PAPULOVÁ, Emília - GAJDOŠÍKOVÁ, Katarína - PAPULOVÁ, Zuzana. Selected Issues of Innovation Change Management in Small and Medium-Sized Enterprises. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 508-518. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 2. PAPULOVÁ, Emília et al. Approach to innovation and change in small and medium-sized entreprises. In Comenius management review : scientific journal of Comenius University in Bratislava, Faculty of Management. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, Fakulty of Management, 2017. ISSN 1337-6721, 2017, č. 2, pp. 5-15.
  článok

  článok


 3. PAPULA, Ján et al. Manažérska ekonomika : ako teória obohacovaná skúsenosťami a trendmi v manažmente. Recenzovali: Monika Hudáková, Gabriela Pajtinková Bartáková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 253 s. ISBN 978-80-7552-807-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. PAPULA, Jozef et al. Podnikanie a manažment : korene, podstata, súvislosti a trendy. Recenzovali: Miroslav Majtán, Monika Hudáková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 320 s. [16 AH]. ISBN 978-80-7552-579-6. [Počet ex. : 10, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 5. PAPULA, Jozef - PAPULOVÁ, Zuzana. Stratégia a strategický manažment : ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie a spolužitie Dávida s Goliášom. 3. uprav. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 277 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-193-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. PAPULA, Jozef - PAPULOVÁ, Zuzana. Manažérske rozhodovanie : prístupy a postupy. Bratislava : KARTPRINT, 2014. 135 s. ISBN 978-80-89553-20-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. PAPULOVÁ, Zuzana - PAPULA, Ján - OBORILOVÁ, Andrea. Procesný manažment : ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu. Bratislava : KARTPRINT, 2014. 223 s. ISBN 978-80-89553-23-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. PAPULA, Jozef - PAPULOVÁ, Zuzana - PAPULA, Ján. Konkurenčné stratégie : tradičné prístupy vs. nové pohľady a techniky. Recenzovali: Anna Pilková, Miroslav Majtán. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 174 s. Ekonómia, 489. ISBN 978-80-8168-011-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. KATONOVÁ, Miroslava - PAPULOVÁ, Emília - PAPULOVÁ, Zuzana. Application of process management in banking sector. In Comenius management review : scientific journal of Comenius University in Bratislava, Faculty of Management. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, Fakulty of Management, 2013. ISSN 1337-6721, 2013, č. 2, s. 4-14.
  článok

  článok


 10. PAPULOVÁ, Emília - PAPULOVÁ, Zuzana. Výber strategických alternatív s využitím simulácie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-6].
  článok

  článok