Výsledky vyhľadávania

 1. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Programy podpory zdravia na pracovisku. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 11, s. 22-25.
  článok

  článok

 2. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Elektronická komunikácia prostredníctvom dátovej schránky. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 12, s. 5-7.
  článok

  článok

 3. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Prečo potrebujeme politiku verejného zdravia? In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 2-3, s. 74-77.
  článok

  článok

 4. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Akreditácia v rezorte vysokého školstva. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 4, s. 45-48.
  článok

  článok

 5. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Organizačné dokumenty podniku. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 1, s. 66-68.
  článok

  článok

 6. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Nový projekt v zdravotníctve - Otvorená nemocnica. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 7, s. 63-64.
  článok

  článok

 7. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Dimenzia vzdelávania. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 1, s. 49-51.
  článok

  článok

 8. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Digitalizácia rezortu školstva do roku 2020. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2014. ISSN 1337-2955, jún 2014, roč. 10, č. 1, s. 105-108.
  článok

  článok

 9. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Digitalizácia vzdelávacieho procesu. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1336-9849, 2014, roč. 9, č. 11, s. 2-5.
  článok

  článok

 10. CHODASOVÁ, Zuzana - HRAŠKOVÁ, Dagmar - TEKULOVÁ, Zuzana. Potreba vzdelávania pracovníkov pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti podniku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 3, s. 94-101. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0186415/fss0314.pdf>
  článok

  článok