Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČOVÁ, Anna - VLNKOVÁ, Milada - ROJEK, Dušan. Hotovostný peňažný obeh v SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2013. ISSN 1335-0900, Apríl 2013, roč. 21, č. 4, s. 13-15.
  článok

  článok

 2. LUKÁČOVÁ, Anna. Konkurencieschopnosť podnikateľskej sféry v Prešovskom samosprávnom kraji : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Kuzmišin. Košice, 2011. 167 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. LUKÁČOVÁ, Anna. Hotovostný peňažný obeh v Slovenskej republike. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, December 2010, roč. 18, č. 10, s. 13-15.
  článok

  článok

 4. KUZMIŠINOVÁ, Viera - KUZMIŠIN, Peter - LUKÁČOVÁ, Anna. Meranie a hodnotenie participácie podnikateľských subjektov na regionálnom rozvoji. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, September 2009, roč. 2, č. 3, s. 74-85.
  článok

  článok

 5. KUZMIŠIN, Peter - KUZMIŠINOVÁ, Viera - LUKÁČOVÁ, Anna. Doing business as a determinant of regional competitiveness. In Naukovij visnik Užgorods`kogo universitetu : serija ekonomika. - Užgorod : Užgorods`kij nacionaľnij universitet, 2009. ISSN 0869-0782, 2009, no. 28, s. 101-106.
  článok

  článok

 6. LUKÁČOVÁ, Anna. Hodnotenie podnikateľského prostredia SR v koncepte Doing Business. In Podnikanie, inovácie, spoločnosť : [zborník príspevkov zo 4. Medzinárodnej vedeckej konferencie Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít, 28. - 29. 4. 2009, Bardejovské Kúpele]. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2009. ISBN 978-80-89372-16-4, s. 79-89. KEGA 3/6127/08.
  článok

  článok

 7. MADZINOVÁ, Renáta - LUKÁČOVÁ, Anna. The role of universities in the mobilization of research and development in the municipality of Presov. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : sborník z 5. mezinárodní konference 2009 : Hodonín, 23. 1.2009. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7314-162-2, s. 199-204.
  článok

  článok

 8. LUKÁČOVÁ, Anna. Reforma daňového systému a jej vplyv na regionálnu konkurencieschopnosť v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja. In National and regional economics VII : international conference proceedings. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-553-0084-9, s. 577-587.
  článok

  článok

 9. LUKÁČOVÁ, Anna. Zvýšenie regionálnej konkurencieschopnosti aktivizáciou podnikateľskej sféry v programovom období 2007-2013 : (aplikácia na príklade Prešovského samosprávneho kraja). In Inovácie, podnikanie, spoločnosť : zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít III. konanej v dňoch 29. - 30. apríla 2008 Medzilaborce. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2008. ISBN 978-80-89372-03-4, s. 156-163. VEGA 1/3829/06.
  článok

  článok

 10. LUKÁČOVÁ, Anna. Vybrané aspekty konkurencieschopnosti Prešovského samosprávneho kraja z hľadiska aktivít podnikateľskej sféry. In Konkurencieschopnosť a regionálny rozvoj. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-553-0111-2, s. 173-197.
  článok

  článok