Výsledky vyhľadávania

 1. GARASOVÁ, Petra - KNOŠKOVÁ, Ľubica. Attitudes to Eco-Design in the Product Category of Home and Kitchen Accessories. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 29-38 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 2. GARASOVÁ, Petra - ŠEVČÍKOVÁ, Renáta. Evaluation of Eco-Innovations and Eco-Design in the Slovak Republic. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 107-115 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 3. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka - GORDANOVÁ, Jana. Impact of Packaging Design on the Purchase of Foods. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 39-45 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 4. KARKALÍKOVÁ, Marta. Ekodizajn ako súčasť manažérstva environmentu. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 46-53 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 5. KNOŠKOVÁ, Ľubica. Circular Design and Consumer Involvement in Circular Economy. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 1, s. 25-34 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 6. LACKOVÁ, Alica. Spotrebiteľský prístup k dizajnu a ekológii obalov potravinárskych výrobkov. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 62-69 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 7. BREZINA, Ivan, ml. - DONOVALOVÁ, Alena. The State of the Glass Industry in Slovakia. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 6-17 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 8. KUBIČKOVÁ, Viera. The Service Design. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 54-61 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 9. HABURAJOVÁ, Alica. Vývoj nábytkárskeho priemyslu na Slovensku so zameraním na tvorbu hodnoty pre podnik a pre zákazníka : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 10. KURICOVÁ, Simona. Riadenie dizajnu v podniku a jeho vplyv na vybrané ekonomické ukazovatele : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha