Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁCSOVÁ, Júlia. Využitie dizajnu pri budovaní imidžu v hotelierstve : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 84 s.
  kniha

  kniha

 2. KNOŠKOVÁ, Ľubica. Consumer Perception of Regional Products: The Case of Regional Product Podpoľanie. In Commodity Science - Traditions and Actuality. International Scientific Conference. Commodity Science - Traditions and Actuality : Proceedings of Thirteen Scientific Conference with International Participation, Varna, (Bulgaria), October 18th - 19th, 2018. - Varna : Nauka i ikonomika, 2018. ISBN 978-954-21-0977-8, s. 172-179. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 3. CSOMOROVÁ, Silvia. Marketingová komunikácia zdravého životného štýlu : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. HANUSKOVÁ, Nikola. Riadenie produktových inovácií vo firme : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 5. MARKOVÁ, Soňa. Diverzifikácia produktového portfólia : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha

 6. GARASOVÁ, Petra. Dizajn ako kritérium nákupného rozhodovania vo vybranej produktovej kategórii : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠIMÁNKOVÁ, Katarína. Dizajn ako súčasť Corporate Identity podniku služieb/cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha

 8. BUJNA, Miroslav. Dizajn ako súčasť Corporate Identity firmy : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 94 s.
  kniha

  kniha

 9. KUZMIAKOVÁ, Lucia. Dizajn v Corporate Identity firmy : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 10. KARKALÍKOVÁ, Marta et al. Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov v SR : záverečná správa projektu VEGA 1/0670/16 : začiatok riešenia: január 2016 ; ukončenie riešenia: december 2018. 1. vydanie. Bratislava, 2018. [3] s. VEGA 1/0670/16.