Výsledky vyhľadávania

  1. Aktuárska veda v teórii a v praxi. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) : Bratislava, 26. november 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2837-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. Poistná matematika v teórii a praxi. Vedecký seminár. Poistná matematika v teórii a v praxi : zborník príspevkov 5. vedeckého seminára : 11. november 2005. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 93 s. ISBN 80-225-2106-X. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  3. Poistná metematika v teórii a praxi. Vedecký seminár. Poistná metematika v teórii a praxi : zborník príspevkov 4. vedeckého seminára : 4. december 2003, Bratislava. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2003. 105 s. ISBN 80-225-1771-2.
  4. Poistná matematika v teórii a praxi. Vedecký seminár. Poistná matematika v teórii a v praxi : zborník príspevkov 3. vedeckého seminára : 15. november 2001 Bratislava. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2001. 128 s. ISBN 80-225-1477-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Poistná matematika v teórii a praxi. Vedecký seminár. Poistná matematika v teórii a v praxi : zborník príspevkov : 18.-19. november 1999 Bratislava. Bratislava ; Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 1999. 129 s. VEGA 1/5266/98. ISBN 80-225-1200-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Poistná matematika v teórii a praxi. Vedecký seminár. Poistná matematika v teórii a v praxi : zborník príspevkov, Bratislava 13.-14. november 1997. [kolektív autorov] ; zostavili: Vladimír Huťka, Arnold Dávid. Bratislava : Ekonomická univerzita, FHI - Katedra matematiky : Slovenská spoločnosť aktuárov, 1997. 112 s. ISBN 80-225-0948-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 5, prezenčne 0]