Výsledky vyhľadávania

 1. KUŠNÍROVÁ, Jana. Zmeny životného minima a ich dopad na zamestnanca v roku 2014 (nezdaniteľné časti a sadzba dane z príjmu). In Mzdové účtovníctvo a personalistika - portál [elektronický zdroj]. - Bratislava : Dashöfer Holding a Verlag Dashöfer, 31.10.2013. ISSN 1338-4740, [S.1-2] [online] [2,461 NS]. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 2. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Výkon ekonomiky vs. výnos korporátnej dane. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-12 online. VEGA č. 1/0443/15.
  článok

  článok


 3. New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. Coordinator and compiler of writings: Jana Kušnírová ; reviewers: Katarína Belanová ... [et al.]. 1st ed. Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. CD-ROM [100 s., 3,85 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-225-4446-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. KUŠNÍROVÁ, Jana - KUŠNÍR, Peter. Daňová sadzba ako indikátor výnosov korporátnej dane (Slovenská republika a Nemecká spolková republika). In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 5. ZUBAĽOVÁ, Alena - PROUSKOVÁ, Eva. Dopady daňovo-odvodového zaťaženia práce na typizované skupiny daňovníkov v SR v roku 2016. In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-7] CD-ROM. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 6. SCHULTZOVÁ, Anna - ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Efektívna daňová sadzba spoločností so zameraním sa na malé a stredné podniky v SR. In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 7. VÁLEK, Juraj. Ekologizácia daňových sústav krajín V4. In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 8. RABATINOVÁ, Marcela. Európsky akčný plán v oblasti DPH a zavedenie konečného systému DPH v EÚ. In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 9. GEŠKO, Martin. Neutralita zdanenia v prípade cezhraničnej portfóliovej investície. In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0776/16.
  článok

  článok


 10. RABATINOVÁ, Marcela - SCHULTZOVÁ, Anna - BENKO, Peter. Teoretické a praktické prístupy k zdaňovaniu spotreby – vybrané problémy. In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-8] CD-ROM. APVV-15-0322.
  článok

  článok