Výsledky vyhľadávania

 1. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Výkon ekonomiky vs. výnos korporátnej dane. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-12 online. VEGA č. 1/0443/15.
  článok

  článok


 2. New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. Coordinator and compiler of writings: Jana Kušnírová ; reviewers: Katarína Belanová ... [et al.]. 1st ed. Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. CD-ROM [100 s., 3,85 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-225-4446-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. ČAPLÁROVÁ, Romana. Zdaňovanie príjmov fyzickej osoby vo vybranej krajine EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 4. KOTÚĽOVÁ, Martina. Komparácia zdaňovanie spoločností v SR a vybranej krajine EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 5. BĽANDA, Kamil. Odpisy ako daňový výdavok : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 6. PITERKA, Filip. Vybrané faktory ovplyvňujúce daňovú povinnosť právnickej osoby v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 7. ŠKOLNÍK, Jakub. Vybrané aspekty zdaňovania právnickej osoby vo vybranom sektore ekonomiky SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha


 8. TURZÍKOVÁ, Monika. Vybrané aspekty daňovej kontroly v daňových sústavách krajín EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 9. JANKOVIČOVÁ, Daša. Daň z príjmu právnických osôb v Portugalsku a jej postavenie vo verejných príjmoch : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha


 10. UŠÁKOVÁ, Katarína. Faktory ovplyvňujúce daňové zaťaženie právnickej osoby v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha