Výsledky vyhľadávania

 1. DŽATKO, Marcel. Postavenie právnickej osoby v daňových systémoch severských krajín EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 2. DROZDEKOVÁ, Alexandra. Faktory ovplyvňujúce daňové zaťaženie právnických osôb vo vybranej krajine EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha


 3. IVANCOVÁ, Jana. Vybrané náklady právnickej osoby a ich vplyv na daňové zaťaženie právnickej osoby vo vybranej krajine EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 4. BLAHOVÁ, Monika. Vybrané náklady právnickej osoby a ich vplyv na daňové zaťaženie právnickej osoby v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 84 s.
  kniha

  kniha


 5. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Environmental Tax Regulation in Selected Sectors of European Countries. In Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats.. International Scientific Conference. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats : Proceedings of VII. International Scientific Conference, Spa Nový Smokovec (Congress Centre), High Tatras, Slovak Republic, 25-29 September 2018. - Prešov : Bookman, 2018. ISBN 978-80-8165-300-1, pp. 868-874.
  článok

  článok


 6. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. The Effectiveness of Recovery Tax Arrears in the Slovak Republic. In Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking. - Chennai : J. A. Alpha Business Research & Publishers. ISSN 2306-367X, 2018, vol. 7, no. 1, pp. 2594-2606. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 7. KICA, Rastislav. Daňové a investičné stimuly ako nástroj podpory podnikania právnických osôb v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 8. PROKOPOVÁ, Adriána. Postavenie právnických osôb v daňových systémoch pobaltských krajín EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 9. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Výkon ekonomiky vs. výnos korporátnej dane. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-12 online. VEGA č. 1/0443/15.
  článok

  článok


 10. KOVÁČOVÁ, Kristína. Postavenie dane z príjmov právnickej osoby v daňovom systéme vybranej krajiny EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha