Výsledky vyhľadávania

 1. KUŠNÍROVÁ, Jana. Dopady zdaňovania právnických osôb na štátny rozpočet a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: Financie, bankovníctvo a investovanie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 83 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4848-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. KUŠNÍROVÁ, Jana. Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike : zbierka riešených a neriešených prípadov. Recenzenti: Juraj Válek, Annamária Androvičová. 2. prepracované a aktulizované vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2022. [109 s.] [5,45 AH]. ISBN 978-80-7676-250-3. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 3. RABATINOVÁ, Marcela. Súčasný vývoj e-commerce v Európe v kontexte pandémie Covid-19. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4811-3, s. [1-8] online. VEGA č. 1/0779/19 (50%), APVV-20-0338 (30%), APVV-15-0322 (20%).
  článok

  článok

 4. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Dopady dane z poistenia, príklad Slovenskej republiky. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4811-3, s. [1-8] online. VEGA č. 1/0466/19.
  článok

  článok

 5. SCHULTZOVÁ, Anna. Eliminácia daňových únikov využitím elektronickej komunikácie daňového subjektu s orgánmi štátnej správy. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4811-3, s. [1-11] online. VEGA č. 1/0037/-20, APVV-15-0322.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 6. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Pripravenosť na umelú inteligenciu vo verejných službách. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4811-3, s. [1-9] online. VEGA č. 1/0779/19, APVV-20-0338, APVV-15-0322.
  článok

  článok

 7. BELKOVICSOVÁ, Daša. Sociálny rozmer zdaňovania majetku v SR. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4811-3, s. [1-9] online. APVV-20-0338, APVV-15-0322.
  článok

  článok

 8. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - HUDECOVÁ, Klaudia. Vybrané aspekty rozvoja regiónov Slovenska. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4811-3, s. [1-8] online. VEGA č. 1/0688/20, APVV-20-0338.
  článok

  článok

 9. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4811-3, s. [1-11] online. VEGA č. 1/0356/19, APVV-20-0338, APVV-15-0322.
  článok

  článok

 10. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2021/2022. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 179 s. ISBN 978-80-225-4838-0.
  Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

  kniha