Výsledky vyhľadávania

 1. MASÁR, Ivan. Rastlinná produkcia v Bielorusku. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336, 2017, roč. 17, č. 1, s. 123-123.
  článok

  článok


 2. BELEŠOVÁ, Svetlana - ĎURIČOVÁ, Ivona - MASÁR, Ivan. Trendy vidieckeho turizmu a hodnotenie podporných nástrojov v Slovenskej republike. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 3, s. 48-67 online.
  článok

  článok


 3. MASÁR, Ivan. Talianske poľnohospodárstvo v číslach. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2015. ISSN 1338-6336, 2015, roč. 15, č. 1, s. 103-104 online.
  článok

  článok


 4. MASÁR, Ivan. Možnosti zmiernenia rizík spojených s výkyvmi cien potravín a poľnohospodárskych produktov. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2015. ISSN 1338-6336, 2015, roč. 15, č. 2, s. 88-89.
  článok

  článok


 5. MASÁR, Ivan. 170 rokov družstevníctva na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2015. ISSN 1338-6336, 2015, roč. 15, č. 2, s. 90.
  článok

  článok


 6. NÉMETH, Szilvia - MASÁR, Ivan. Fruit production and trade comparison in Hungary and Slovakia. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2014. ISSN 1338-6336, 2014, roč. 14, č. 4, s. 4-15 online.
  článok

  článok


 7. MASÁR, Ivan. Organizačné modely, účel a ciele štátneho ekonomického poľnohospodárskeho výskumu. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2014. ISSN 1338-6336, 2014, roč. 14, č. 4, s. 95-96 online.
  článok

  článok


 8. MASÁR, Ivan. Najvýznamnejšie odvetvia potravinárskeho priemyslu Švajčiarska. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2014. ISSN 1338-6336, 2014, roč. 14, č. 4, s. 97-98 online.
  článok

  článok


 9. MASÁR, Ivan. Predvídanie: Budúcnosť poľnohospodárstva a potravín (2011). In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2014. ISSN 1338-6336, 2014, roč. 14, č. 1, s. 95-99 online.
  článok

  článok


 10. MASÁR, Ivan. Faktory ovplyvňujúce investovanie v poľnohospodárstve. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2013. ISSN 1338-6336, 2013, roč. 13, č. 2, s. 100-101. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok