Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 12  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0010999^"
 1. JIRÁSKOVÁ, Soňa. Možnosti využitia metódy lessons learned v riadení outsourcingu. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2012. ISSN 1212-415X, 2012, roč. 12, č. 3, s. 27-37.
  článok

  článok

 2. JIRÁSKOVÁ, Soňa. Uplatňovanie koncepcie new public management v organizáciách verejného sektora. In Manažment, teória, výučba a prax 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : Liptovský Mikuláš, 28.-30. septembra 2011. - Liptovský Mikuláš : Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. ISBN 978-80-8040-427-7, s. 165-171.
  článok

  článok

 3. JIRÁSKOVÁ, Soňa. Faciliy management a možnosti jeho uplatnenia vo verejnom sektore. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2011. ISSN 1336-7137, 2011, roč. 7, č. 3, s. 42-48.
  článok

  článok

 4. JIRÁSKOVÁ, Soňa. Špecifické črty outsourcingu realizovaného v rezorte ministerstva obrany SR. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2011. ISSN 1337-0510, 2011, roč. 6, č. 14, s. 47-60.
  článok

  článok

 5. JIRÁSKOVÁ, Soňa. Manažment procesu outsourcingu v rezorte Ministerstva obrany SR : dizertačná práca. Škol. Miroslav Grznár. Bratislava, 2010. 129 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. JIRÁSKOVÁ, Soňa. Problémy hodnotenia nákladovosti outsourcingu v ozbrojených silách SR. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2009. ISSN 1336-9105, 2009, roč. 4, č. 4, s. 13-24.
  článok

  článok

 7. JIRÁSKOVÁ, Soňa. Outsourcing v globalizačných procesoch. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2009. ISSN 1336-7137, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 21-26.
  článok

  článok

 8. JIRÁSKOVÁ, Soňa. Analýza vybraných problémov outsourcingu v ozbrojených silách SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1. ŠPP 852-08 RO02 RU21-240.
  článok

  článok

 9. JIRÁSKOVÁ, Soňa. Inovácie a trvalo udržateľný rozvoj. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2007. ISSN 1336-7137, 2007, roč. 3, č. 3, s. 31-39. Dostupné na : <http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/3-2007/5.%20jiraskova.pdf>
  článok

  článok

 10. JIRÁSKOVÁ, Soňa. Osobitosti podmienok pre efektívne ekonomické riadenie v ozbrojených silách SR. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2006. ISSN 1336-7137, 2006, roč. 2, č. 3-4, s. 91-97.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.