Výsledky vyhľadávania

 1. TOMOVÁ, Anna - HALAŠKA, Ivan. Vernostné programy novej generácie a rozvoj leteckej dopravy. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 1, s. 98-111.
  článok

  článok

 2. KIRSCHNEROVÁ, Ivana - TOMOVÁ, Anna. Modely podnikania v leteckej doprave: aktuálny stav a výzvy ekonomického výskumu. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 1, s. 2-8.
  článok

  článok

 3. TOMOVÁ, Anna - STRMISKOVÁ, Zdenka. Explanatory analysis of ancillary revenues: case study of three european airlines. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2014. ISSN 1335-4205, 2014, vol. 16, no. 2, s. 36-40. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0185461/2_2014en.pdf>
  článok

  článok

 4. KAZDA, Antonín et al. Future airports development strategies. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2013. ISSN 1335-4205, 2013, vol. 15, no. 2, s. 19-24. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174581/2_2013en.pdf>
  článok

  článok

 5. TOMOVÁ, Anna. Kvalita, cena a koordinácia ako hlavné problémy liberalizácie trhov podzemnej obsuhy na letiskách v EÚ. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2013. ISSN 1337-0839, 2013, roč. 7, č. 2, s. 42-50.
  článok

  článok

 6. TOMOVÁ, Anna. Alokácia letiskových slotov v Európskej únii: ekonomické dimenzie a nová legislatívna iniciatíva. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 4, s. 500-508.
  článok

  článok

 7. TOMOVÁ, Anna - MANDÁKOVÁ, Simona. Európske letiská a globalizácia trhov pozemnej obsluhy. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011]. ISSN 1336-5878, s. [1-5].
  článok

  článok

 8. TOMOVÁ, Anna. Verejno-súkromné partnerstvá: k problémom definičného vymedzenia a trendov so zameraním na EÚ. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2011. ISSN 1337-0839, 2011, roč. 5, č. 2, s. 2-6.
  článok

  článok

 9. TOMOVÁ, Anna - STACHO, Milan. Determinanty rozvoja verejno-súkromných partnerstiev v infraštruktúrnych odvetviach v EÚ. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2011. ISSN 1337-0839, 2011, roč. 5, č. 2, s. 7-11.
  článok

  článok

 10. TOMOVÁ, Anna. Inštitucionálna podpora verejno-súkromných partnerstiev ako determinant ich rozvoja. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2011. ISSN 1337-0839, 2011, roč. 5, č. 1, s. 44-47. VEGA 1/0341/09.
  článok

  článok