Výsledky vyhľadávania

 1. BENEŠOVÁ, Dana et al. Innovation Activities of Gazelles in Business Services As a Factor of Sustainable Growth in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. ISSN 2345-0282, March 2018, vol. 5, no. 3, pp. 652-466 online. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 2. KLOBUŠICKÁ, Petra. Medzinárodný obchod obchodno-podnikateľských služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 3. OLEJÁROVÁ, Sára. Plánovanie ako neoddeliteľná súčasť úspechu rodinného podnikania : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 4. KUBÍKOVÁ, Martina. Vývojové trendy v oblasti trhových služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 5. KOJNOKOVÁ, Romana. Trh služieb maloobchodu a veľkoobchodu v Európskej únii : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha


 6. BARANIAKOVÁ, Martina. Trh vedeckého výskumu a vývoja v Európskej únii : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha


 7. GÁLL, Jozef. Medzinárodný obchod so službami cestovného ruchu v krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 8. JURČIŠINOVÁ, Barbora. Porovnanie podporných nástrojov a programov pre podnikateľov v krajinách strednej Európy (Slovensko a Česká republika) s osobitným prihliadnutím na MSP : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 9. KROŠLÁKOVÁ, Monika - GÁLL, Jozef. Medzinárodný obchod so službami cestovného ruchu v EÚ – historické a súčasné perspektívy. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 85-96 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. GILÁŇOVÁ, Vladimíra. Rozhodnutie Make or Buy : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 87 s.
  kniha

  kniha