Výsledky vyhľadávania

 1. BENEŠOVÁ, Dana et al. Innovation Activities of Gazelles in Business Services As a Factor of Sustainable Growth in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický zdroj]. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. ISSN 2345-0282, March, vol. 5, no. 3, (2018. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 2. ELIAŠOVÁ, Darina et al. Obchodné podnikanie. Recenzovali: Dana Benešová, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 207 s. [15,57 AH]. ISBN 978-80-225-4461-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 3. KROŠLÁKOVÁ, Monika et al. Podnikanie pre stredné odborné školy. Recenzenti: Darina Kováčiková, Zdenka Kovalčíková, Janka Krošláková. 1. vyd. Bratislava : EXPOL pedagogika, 2017. 112 s. [6,55 AH]. KEGA 027EU-4/2016. ISBN 978-80-8091-472-1.

 4. KROŠLÁKOVÁ, Monika - KUBIČKOVÁ, Viera - MICHÁLKOVÁ, Anna. Analysis of competetiveness of the Slovak business environment. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 911-917 online. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 5. CAPCARA, Lukáš. Ekonomické aspekty lojality zákazníka : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2017. 91 s.
  kniha

  kniha


 6. MARÁZOVÁ, Dorota. Rodinné podnikanie na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha


 7. FÁBIKOVÁ, Daniela. Štruktúra a vývoj trhu cestovných agentúr, rezervačných služieb cestovných agentúr a súvisiacich služieb v krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2017. 108 s.
  kniha

  kniha


 8. ŽITŇANOVÁ, Andrea. Porovnanie rodinného podnikania Slovenska a Nemecka : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha


 9. NESTOROVÁ, Kristína. Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 10. KERKEŠOVÁ, Katarína. Perspektíva podnikania žien na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha