Výsledky vyhľadávania

 1. BENEŠOVÁ, Dana et al. Innovation Activities of Gazelles in Business Services As a Factor of Sustainable Growth in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický zdroj]. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. ISSN 2345-0282, March, vol. 5, no. 3, (2018. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 2. BARANIAKOVÁ, Martina. Trh vedeckého výskumu a vývoja v Európskej únii : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha


 3. GÁLL, Jozef. Medzinárodný obchod so službami cestovného ruchu v krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 4. JURČIŠINOVÁ, Barbora. Porovnanie podporných nástrojov a programov pre podnikateľov v krajinách strednej Európy (Slovensko a Česká republika) s osobitným prihliadnutím na MSP : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 5. GILÁŇOVÁ, Vladimíra. Rozhodnutie Make or Buy : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 87 s.
  kniha

  kniha


 6. KUBIČKOVÁ, Viera et al. Gazelles in Services: what are the Specifics of Existence Slovakia? - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Management & Marketing : The official journal of the Society for Business Excellence [elektronický zdroj]. - București : Editura Economică. ISSN 2069-8887, 2018, vol. 13, no. 2, pp. 929-945 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok


 7. KLOBUŠICKÁ, Petra. Medzinárodný obchod obchodno-podnikateľských služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 8. OLEJÁROVÁ, Sára. Plánovanie ako neoddeliteľná súčasť úspechu rodinného podnikania : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 9. KUBÍKOVÁ, Martina. Vývojové trendy v oblasti trhových služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 10. KOJNOKOVÁ, Romana. Trh služieb maloobchodu a veľkoobchodu v Európskej únii : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha