Výsledky vyhľadávania

 1. KROŠLÁKOVÁ, Monika - KUBIČKOVÁ, Viera - MICHÁLKOVÁ, Anna. Analysis of competetiveness of the Slovak business environment. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 911-917 online. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 2. KUBIČKOVÁ, Viera et al. Gazelles in tourism in Slovakia - their innovativeness in the current business environment. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Hotelnictví, turismus a vzdělávání : sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2017. ISBN 978-80-87411-99-5, s. 103-109. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 3. CAPCARA, Lukáš. Ekonomické aspekty lojality zákazníka : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2017. 91 s.
  kniha

  kniha


 4. MARÁZOVÁ, Dorota. Rodinné podnikanie na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha


 5. FÁBIKOVÁ, Daniela. Štruktúra a vývoj trhu cestovných agentúr, rezervačných služieb cestovných agentúr a súvisiacich služieb v krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2017. 108 s.
  kniha

  kniha


 6. ŽITŇANOVÁ, Andrea. Porovnanie rodinného podnikania Slovenska a Nemecka : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha


 7. NESTOROVÁ, Kristína. Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 8. KERKEŠOVÁ, Katarína. Perspektíva podnikania žien na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha


 9. CSIBOVÁ, Veronika. Podnikateľský plán v rodinnom podniku - špecifické črty : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 10. KROŠLÁKOVÁ, Monika et al. Podnikanie pre stredné odborné školy. Recenzenti: Darina Kováčiková, Zdenka Kovalčíková, Janka Krošláková. 1. vyd. Bratislava : EXPOL pedagogika, 2017. 112 s. [6,55 AH]. KEGA 027EU-4/2016. ISBN 978-80-8091-472-1.