Výsledky vyhľadávania

 1. KRAJINČÁKOVÁ, Petra. Riziká v kyberpriestore a možnosti ich krytia : diplomová práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 60 s.
  kniha

  kniha

 2. ČEČOTOVÁ, Lucia. Krytie rizík lodnej dopravy : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 41 s.
  kniha

  kniha

 3. JONISOVÁ, Natália. Dôchodkové zabezpečenie na poistnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 56 s.
  kniha

  kniha

 4. POLAČIKOVÁ, Veronika. Najväčšie poistné udalosti vo svetových dejinách : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. DROZD, Adam. Poistné krytie kritických chorôb : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. VACHÁLKOVÁ, Ingrid - STANÍK, Roman. Demografické zmeny – výzva nielen pre poistný sektor. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 250-257 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. DAŇHEL, Jaroslav - DUCHÁČKOVÁ, Eva. Český finanční trh si loni připomněl dvacetileté jubileum, Česká asociace pojišťoven až letos. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 83-88 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. MARKO, Peter. Riziko zlyhania protistrany v Solvency II. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2014. ISSN 1336-9105, 2014, roč. 9, č. 1, s. 34-42 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 9. BROKEŠOVÁ, Zuzana. Nové druhy rizík: hrozba alebo príležitosť pre poisťovne? In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 61-74 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.
  článok

  článok

 10. MARKO, Peter. Motivačná komunikácia pri kvantitatívne zameranej výučbe v poisťovníctve. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 169-175 CD-ROM. VEGA 1/0681/12.
  článok

  článok