Výsledky vyhľadávania

 1. ČEČOTOVÁ, Lucia. Krytie rizík lodnej dopravy : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 41 s.
  kniha

  kniha


 2. JONISOVÁ, Natália. Dôchodkové zabezpečenie na poistnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 56 s.
  kniha

  kniha


 3. POLAČIKOVÁ, Veronika. Najväčšie poistné udalosti vo svetových dejinách : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 50 s.
  kniha

  kniha


 4. DROZD, Adam. Poistné krytie kritických chorôb : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 43 s.
  kniha

  kniha


 5. KRAJINČÁKOVÁ, Petra. Riziká v kyberpriestore a možnosti ich krytia : diplomová práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 60 s.
  kniha

  kniha


 6. Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 [elektronický zdroj]. Zostavovatelia/editors: Zuzana Brokešová, Peter Marko, Tomáš Ondruška. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [258 s., 12,9 AH]. VEGA 1/0681/12, VEGA 1/0431/14. ISBN 978-80-225-3846-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. BROKEŠOVÁ, Zuzana. Nové druhy rizík: hrozba alebo príležitosť pre poisťovne? In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 61-74 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.
  článok

  článok


 8. MARKO, Peter. Motivačná komunikácia pri kvantitatívne zameranej výučbe v poisťovníctve. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 169-175 CD-ROM. VEGA 1/0681/12.
  článok

  článok


 9. PASTORÁKOVÁ, Erika. Historicko-teoretický prístup k životnému poisteniu. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 211-217 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.
  článok

  článok


 10. LITTVOVÁ, Veronika. Subvencia a opodstatnenosť etického kódexu a zodpovedného podnikania v sektore poisťovníctva. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 152-158 CD-ROM. VEGA 1/1174/12.
  článok

  článok