Výsledky vyhľadávania

 1. ČEČOTOVÁ, Lucia. Krytie rizík lodnej dopravy : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 41 s.
  kniha

  kniha


 2. JONISOVÁ, Natália. Dôchodkové zabezpečenie na poistnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 56 s.
  kniha

  kniha


 3. DROZD, Adam. Poistné krytie kritických chorôb : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 43 s.
  kniha

  kniha


 4. KRAJINČÁKOVÁ, Petra. Riziká v kyberpriestore a možnosti ich krytia : diplomová práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 60 s.
  kniha

  kniha


 5. POLAČIKOVÁ, Veronika. Najväčšie poistné udalosti vo svetových dejinách : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 50 s.
  kniha

  kniha


 6. KOVAČIČOVÁ, Veronika. Analýza vplyvu environmentálnych rizík a možnosti ich poistenia : diplomová práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2014. 68 s.
  kniha

  kniha


 7. LEŽATKOVÁ, Vladimíra. Prírodné katastrofy a ich dopad na poisťovne a zaisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2014. 70 s.
  kniha

  kniha


 8. KELLOVÁ, Gabriela. Vplyv implementácie Solvency II na zaistný trh v strednej Európe : diplomová práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2014. 73 s.
  kniha

  kniha


 9. RUSNÁKOVÁ, Silvia. Riziká súvisiace s klimatickými zmenami a ich poistenie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2014. 45 s.
  kniha

  kniha


 10. BUTKOVÁ, Mária. Krytie rizík poľnohospodárov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2014. 45 s.
  kniha

  kniha