Výsledky vyhľadávania

 1. POLAČIKOVÁ, Veronika. Najväčšie poistné udalosti vo svetových dejinách : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 50 s.
  kniha

  kniha


 2. DROZD, Adam. Poistné krytie kritických chorôb : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 43 s.
  kniha

  kniha


 3. ČEČOTOVÁ, Lucia. Krytie rizík lodnej dopravy : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 41 s.
  kniha

  kniha


 4. JONISOVÁ, Natália. Dôchodkové zabezpečenie na poistnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 56 s.
  kniha

  kniha


 5. KRAJINČÁKOVÁ, Petra. Riziká v kyberpriestore a možnosti ich krytia : diplomová práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 60 s.
  kniha

  kniha


 6. BROKEŠOVÁ, Zuzana. Nové druhy rizík: hrozba alebo príležitosť pre poisťovne? In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 61-74 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.
  článok

  článok


 7. MARKO, Peter. Motivačná komunikácia pri kvantitatívne zameranej výučbe v poisťovníctve. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 169-175 CD-ROM. VEGA 1/0681/12.
  článok

  článok


 8. PASTORÁKOVÁ, Erika. Historicko-teoretický prístup k životnému poisteniu. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 211-217 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.
  článok

  článok


 9. LITTVOVÁ, Veronika. Subvencia a opodstatnenosť etického kódexu a zodpovedného podnikania v sektore poisťovníctva. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 152-158 CD-ROM. VEGA 1/1174/12.
  článok

  článok


 10. BELANOVÁ, Katarína. Úloha a postavenie poistenia v investičnom rozhodovaní MSP v SR. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 13-23 CD-ROM. VEGA 1/0913/14.
  článok

  článok