Výsledky vyhľadávania

 1. KRAJINČÁKOVÁ, Petra. Riziká v kyberpriestore a možnosti ich krytia : diplomová práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 60 s.
  kniha

  kniha

 2. ČEČOTOVÁ, Lucia. Krytie rizík lodnej dopravy : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 41 s.
  kniha

  kniha

 3. JONISOVÁ, Natália. Dôchodkové zabezpečenie na poistnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 56 s.
  kniha

  kniha

 4. POLAČIKOVÁ, Veronika. Najväčšie poistné udalosti vo svetových dejinách : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. DROZD, Adam. Poistné krytie kritických chorôb : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2015. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. KOVAČIČOVÁ, Veronika. Analýza vplyvu environmentálnych rizík a možnosti ich poistenia : diplomová práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2014. 68 s.
  kniha

  kniha

 7. LEŽATKOVÁ, Vladimíra. Prírodné katastrofy a ich dopad na poisťovne a zaisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2014. 70 s.
  kniha

  kniha

 8. KELLOVÁ, Gabriela. Vplyv implementácie Solvency II na zaistný trh v strednej Európe : diplomová práca. Školiteľ: Peter Marko. Bratislava, 2014. 73 s.
  kniha

  kniha

 9. BROKEŠOVÁ, Zuzana. Nové druhy rizík: hrozba alebo príležitosť pre poisťovne? In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 61-74 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.
  článok

  článok

 10. LITTVOVÁ, Veronika. Subvencia a opodstatnenosť etického kódexu a zodpovedného podnikania v sektore poisťovníctva. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 152-158 CD-ROM. VEGA 1/1174/12.
  článok

  článok