Výsledky vyhľadávania

 1. KOCHANOVÁ, Miroslava. Porovnanie postupov vybraných centrálnych bánk v čase finančnej krízy. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Marec 2010, roč. 18, č. 3, s. 8-12.
  článok

  článok

 2. KOCHANOVÁ, Miroslava. Porovnanie postupov hlavných centrálnych bánk od začiatku finančnej krízy po súčasnosť. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, December 2009, roč. 17, č. 12, s. 19-25.
  článok

  článok

 3. KOCHANOVÁ, Miroslava. Súčasná globálna finančná kríza a postup Európskej centrálnej banky. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, Február 2009, roč. 17, č. 2, s. 6-10.
  článok

  článok

 4. KOCHANOVÁ, Miroslava. Implementácia menovej politiky ECB a jej vplyv na európsky peňažný trh z pohľadu praxe. In FOR FIN 2009 : elektronický zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe]. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2757-6, s. 1-8.
  článok

  článok

 5. KOCHANOVÁ, Miroslava. Teoretické základy menovej únie a ich aplikácia na slovenskú ekonomiku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Február 2008, roč. 16, č. 2, s. 2-6.
  článok

  článok