Výsledky vyhľadávania

 1. JANKOVSKÁ, Anežka - KOLENČÍK, Pavol - ŠTURC, Boris. Vývoj medzinárodnej investičnej pozície v Slovenskej republike. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Jún 2013, roč. 6, č. 2, s. 7-16. ITMS 26240120032, VEGA 1/0613/12.
  článok

  článok

 2. VANTA, Ľuboš. Komparácia úverových produktov na financovanie bývania v SR a vybraných krajinách : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tučník. Bratislava, 2013. 63 s.
  kniha

  kniha

 3. LIŠČINSKÝ, Jaroslav. Úloha medzinárodných inštitúcií v procese globalizácie : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tučník. Bratislava, 2013. 74 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠTEFANATNÁ, Zuzana. Význam Medzinárodného menového fondu pri prekonávaní dlhovej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kolenčík. Bratislava, 2013. 60 s.
  kniha

  kniha

 5. VOJČEK, Marián. Menová politika vybraných centrálnych bánk a jej dopady : diplomová práca. Školiteľ: Martin Vovk. Bratislava, 2013. 72 s.
  kniha

  kniha

 6. MURCKO, Marek. Finančná kríza a jej dopady na krajiny V4 : diplomová práca. Školiteľ: Martin Vovk. Bratislava, 2013. 86 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠUMSKÁ, Alica. Priame zahraničné investície ako zdroj ekonomického rastu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tučník. Bratislava, 2013. 53 s.
  kniha

  kniha

 8. VOLÁRIKOVÁ, Alexandra. Zahraničný kapitál a jeho dopad na ekonomiku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Vovk. Bratislava, 2013. 50 s.
  kniha

  kniha

 9. JANKOVSKÁ, Anežka - KOLENČÍK, Pavol. Vývoj medzinárodnej investičnej pozície v Slovenskej republike. In FIN STAR NET 2012 : zborník recenzovaných príspevkov z III. medzinárodnej [internetovej] vedeckej konferencie : Bratislava, 7.-9. februára 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2012. ISBN 978-80-970244-5-1, s. [1-8]. VEGA 1/0613/12.
  článok

  článok

 10. JANKOVSKÁ, Anežka - KOLENČÍK, Pavol - KONEČNÁ, Martina. The reform of the members’ quotas, voting power and governance in the International Monetary Fund. In How does the central and eastern Europe cope up with the global financial crisis? : conference proceedings : 7th international conference on currency, banking and international finance : 27 and 28 September 2012 in Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3494-9, [S. 1-12]. VEGA 1/0613/12.
  článok

  článok