Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 61  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0011937^"
 1. JANKOVSKÁ, Anežka - KOLENČÍK, Pavol - ŠTURC, Boris. Vývoj medzinárodnej investičnej pozície v Slovenskej republike. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Jún 2013, roč. 6, č. 2, s. 7-16. ITMS 26240120032, VEGA 1/0613/12.
  článok

  článok

 2. VANTA, Ľuboš. Komparácia úverových produktov na financovanie bývania v SR a vybraných krajinách : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tučník. Bratislava, 2013. 63 s.
  kniha

  kniha

 3. VOJČEK, Marián. Menová politika vybraných centrálnych bánk a jej dopady : diplomová práca. Školiteľ: Martin Vovk. Bratislava, 2013. 72 s.
  kniha

  kniha

 4. LIŠČINSKÝ, Jaroslav. Úloha medzinárodných inštitúcií v procese globalizácie : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tučník. Bratislava, 2013. 74 s.
  kniha

  kniha

 5. MURCKO, Marek. Finančná kríza a jej dopady na krajiny V4 : diplomová práca. Školiteľ: Martin Vovk. Bratislava, 2013. 86 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠTEFANATNÁ, Zuzana. Význam Medzinárodného menového fondu pri prekonávaní dlhovej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kolenčík. Bratislava, 2013. 60 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠUMSKÁ, Alica. Priame zahraničné investície ako zdroj ekonomického rastu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tučník. Bratislava, 2013. 53 s.
  kniha

  kniha

 8. VOLÁRIKOVÁ, Alexandra. Zahraničný kapitál a jeho dopad na ekonomiku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Vovk. Bratislava, 2013. 50 s.
  kniha

  kniha

 9. VESELÝ, Peter. Medzibankový platobný styk po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kolenčík. Bratislava, 2012. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. SLEZÁKOVÁ, Lucia. Ochrana spotrebiteľa a jej prejavy na finančnom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kolenčík. Bratislava, 2012. 87 s.
  kniha

  kniha