Výsledky vyhľadávania

 1. MORAVČÍKOVÁ, Elena - DVOŘÁK, Marek - PONECOVÁ, Gabriela. Vzťah teritoriálneho začlenenia podniku a jeho rentability ako faktor konkurencieschopnosti. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 309-317 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 2. PONECOVÁ, Gabriela. Aktuálna situácia v oblasti okamžitých platieb. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 887-896 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 3. PONECOVÁ, Gabriela. Poňatie finančných derivátov v islamskom finančníctve v porovnaní s konvenčnými finančnými derivátmi. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 262-268 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 4. PONECOVÁ, Gabriela. Platby v reálnom čase - koniec čakania? In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 86-95. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 5. PONECOVÁ, Gabriela. Regulácia mimoburzových derivátov podľa EMIR. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 151-159. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 6. PONECOVÁ, Gabriela. Regulácia mimoburzových derivátov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 526-531 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. KASALA, Branislav. Komparácia úverových nástrojov : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Ponecová. Bratislava, 2015. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. PONECOVÁ, Gabriela. Exotické formy derivátových kontraktov ako možnosť dosiahnutia zisku prostredníctvom špekulácie. In Podnikové financie vo vede a praxi : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4093-3, s. 43-50. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok

 9. HUDEKOVÁ, Nikoleta. Investičný projekt a metódy hodnotenia jeho efektívnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Ponecová. Bratislava, 2015. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. CIMPRICH, Stanislav. Finančná a kapitálová štruktúra podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Ponecová. Bratislava, 2015. 54 s.
  kniha

  kniha