Výsledky vyhľadávania

 1. MOKOŠÁKOVÁ, Zuzana. Finančno - ekonomická analýza podniku pred a po dopadoch krízy : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Burclová. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 2. BEŠINOVÁ, Zuzana - CHUGURYAN, Simona. Zlyhanie ratingových agentúr počas krízy. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1335-1583, 2012, č. 10, s. 211-212.
  článok

  článok

 3. BEŠINOVÁ, Zuzana - CHUGURYAN, Simona. Finančná kríza a automobilový priemysel. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1335-1583, 2012, č. 10, s. 213-215.
  článok

  článok

 4. BEŠINOVÁ, Zuzana. Vplyv globálnej finančnej a hospodárskej krízy na korporátne úvery poskytované komerčnou bankou : dizertačná práca. Školiteľ: Karol Zalai. Bratislava, 2012. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. BEDNARČÍKOVÁ, Katarína. Vplyv finančnej globálnej krízy na ekonomiku SR : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Bešinová. Bratislava, 2011. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. HOLÁKOVÁ, Jana. Finančno - ekonomická analýza podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Bešinová. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha

 7. DVORSKÁ, Nataša. Vznik ekonomickej krízy a jej dopad na Slovensko : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Bešinová. Bratislava, 2011. 32 s.
  kniha

  kniha

 8. BEŠINOVÁ, Zuzana - CHUGURYAN, Simona. Banky a vplyv celosvetovej finančnej krízy. In Interpolis'11 : zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 10. novembra 2011. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. ISBN 978-80-557-0337-4, s. 18-27.
  článok

  článok

 9. RUSKO, Martin. Finančná kríza a slovenský hypotekárny trh : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Bešinová. Bratislava, 2011. 57 s.
  kniha

  kniha

 10. PAUKOVÁ, Zuzana. Vpylv finančnej globálnej krízy na ekonomiku SR : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Bešinová. Bratislava, 2011. 58 s.
  kniha

  kniha