Výsledky vyhľadávania

 1. REMEŇOVÁ, Katarína - SKORKOVÁ, Zuzana - JANKELOVÁ, Nadežda. Span of Control in Teamwork and Organization Structure. - Registrovaný: Scopus. In Montenegrin Journal of Economics [elektronický zdroj]. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698, 2018, vol.14, no.2, pp. 145-155. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 2. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : základy teórie a prípadové štúdie. Recenzenti: Katarína Remeňová, Katarína Chomová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 215 s. ISBN 978-80-225-4495-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 3. REMEŇOVÁ, Katarína. Výzvy manažmentu tržieb v módnom priemysle. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 538-545 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 4. MAKÓOVÁ, Tamara. Decision making process in price management : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha


 5. PEKAROVÁ, Daniela. Rozhodovací proces v manažmente cien : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 6. HURTOVÁ, Claudia. Moderné trendy v manažmente – nástroje a techniky : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 7. HRICOVÁ, Patrícia. Moderné trendy v manažmente podnikov – techniky a prístupy : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 8. SZÉPE, René. Moderné trendy v manažmente podnikov – techniky a prístupy : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 9. HANO, Ondrej. Modern management trends – tools and technics : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha


 10. HANIČÁKOVÁ, Ivanka. Rozhodovací proces manažéra v podmienkach neistoty : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha