Výsledky vyhľadávania

 1. ŠIROTNÍKOVÁ, Diana. Model tržieb podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha


 2. TRNAVSKÁ, Lucia. Rozhodovací proces v cenotvorbe : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha


 3. REMEŇOVÁ, Katarína - SKORKOVÁ, Zuzana - JANKELOVÁ, Nadežda. Span of Control in Teamwork and Organization Structure. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Montenegrin Journal of Economics [elektronický zdroj]. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698, 2018, vol. 14, no. 2, pp. 145-155. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 4. VAHAĽOVÁ, Stanislava. Model tržieb podniku : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 5. GÁBRIŠOVÁ, Denisa. Model tržieb podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2018. 38 s.
  kniha

  kniha


 6. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : základy teórie a prípadové štúdie. Recenzenti: Katarína Remeňová, Katarína Chomová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 215 s. [13,63 AH]. ISBN 978-80-225-4495-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 3]

 7. MAKÓOVÁ, Tamara. Decision making process in price management : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha


 8. PEKAROVÁ, Daniela. Rozhodovací proces v manažmente cien : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 9. HURTOVÁ, Claudia. Moderné trendy v manažmente – nástroje a techniky : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 10. SZÉPE, René. Moderné trendy v manažmente podnikov – techniky a prístupy : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha