Výsledky vyhľadávania

 1. ŠIROTNÍKOVÁ, Diana. Model tržieb podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha


 2. TRNAVSKÁ, Lucia. Rozhodovací proces v cenotvorbe : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha


 3. VAHAĽOVÁ, Stanislava. Model tržieb podniku : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 4. GÁBRIŠOVÁ, Denisa. Model tržieb podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2018. 38 s.
  kniha

  kniha


 5. REMEŇOVÁ, Katarína - SKORKOVÁ, Zuzana - JANKELOVÁ, Nadežda. Span of Control in Teamwork and Organization Structure. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Montenegrin Journal of Economics. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698, 2018, vol. 14, no. 2, pp. 145-155. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 6. REMEŇOVÁ, Katarína - JANKELOVÁ, Nadežda. Multiple Revenue Streams Model of Wineries. In ERAZ 2018: Knowledge Based Sustainable Economic Development. International Scientific Conference. ERAZ 2018: Knowledge Based Sustainable Economic Development : Conference Proceedings of the Fourth International Scientific Conference, June 7, 2018, Sofia, Bulgaria. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018. ISBN 978-86-80194-12-7, pp. 222-229 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 7. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : základy teórie a prípadové štúdie. Recenzenti: Katarína Remeňová, Katarína Chomová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 215 s. [13,63 AH]. ISBN 978-80-225-4495-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 3]

 8. JANKELOVÁ, Nadežda - REMEŇOVÁ, Katarína. Rozhodovanie v znalostnej spoločnosti. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-034-6, s. 5-13 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 9. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - REMEŇOVÁ, Katarína. Vodcovstvo a emocionálna inteligencia. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-034-6, s. 51-64 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 10. MAKÓOVÁ, Tamara. Decision making process in price management : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha