Výsledky vyhľadávania

 1. REMEŇOVÁ, Katarína - KINTLER, Jakub. Unikátny model tržieb spoločnosti pozostávajúci z rôznych typov finančných tokov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 475-482 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 2. HANULÍKOVÁ, Tatiana. Rozhodovanie v podmienkach neistoty : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠEDÍK, Ján. Rozhodovanie podniku v podmienkach neistoty : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 4. GOGA, Maroš. Rozhodovací proces v riadení cien : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 5. KOŽIAKOVÁ, Jana. Manažment tržieb a cien : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. MARTINKO, Róbert. Manažment tržieb a cien : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 7. GOGOVÁ, Natália. Manažment tržieb a cien : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. KAISEROVÁ, Kristína. Využitie deskriptívnych teórií rozhodovania v riadení podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 9. ANTÁLKOVÁ, Karin. Rozhodovací proces v riadení cien : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠVANCARA, Miroslav. Rozhodovací proces v riadení cien : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha