Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 203  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0012191^"
 1. SKORKOVÁ, Zuzana. [Katarína Remeňová – Helena Majdúchová – Jakub Kintler: Princing in Creative Industry. Hamburg 2021: Verlag Dr. Kovač, 2021, 212 p., ISBN 978-3-339-12346-6]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 98-99 online. Recenzia na: Pricing in Creative Industry / Katarína Remeňová, Helena Majdúchová, Jakub Kintler ; Reviewers: Ľuboslav Szabo, Lilia Dvořáková. 1st Edition. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2021. - ISBN 978-3-339-12346-6.
  článok

  článok

 2. REMEŇOVÁ, Katarína. Na údajoch založené cenové rozhodnutia počas štvrtej priemyselnej revolúci. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 40-45 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 3. REMEŇOVÁ, Katarína. Na údajoch založený cenový controlling. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 64-69 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 4. REMEŇOVÁ, Katarína. Manažment cien podnikov v priemysle 4.0. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 27-32 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 5. PALENČÁR, Andrej. Teórie rozhodovania s emocionálnym komponentom vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2021. 42 s.
  kniha

  kniha

 6. LEŇKOVÁ, Simona. Rozhodovací proces v podmienkach istoty : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2021. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. VEĽASOVÁ, Katarína. Rozhodovací proces v riadení cien : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2021. 76 s.
  kniha

  kniha

 8. CSIZMÁROVÁ, Linda. Rozhodovací proces v podmienkach istoty : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2021. 74 s.
  kniha

  kniha

 9. JANCO, Andrej. Rozhodovací proces v riadení tržieb : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2021. 77 s.
  kniha

  kniha

 10. TÓTHOVÁ, Denisa Nilla. Rozhodovanie v podmienkach neistoty : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2021. 40 s.
  kniha

  kniha