Výsledky vyhľadávania

 1. REMEŇOVÁ, Katarína. Koncept Cynefin a štýl rozhodovania manažéra. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-025-4, s. 45-52 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 2. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - REMEŇOVÁ, Katarína. Trendy v oblasti vodcovstva a rozhodovania. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-025-4, s. 110-119 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 3. REMEŇOVÁ, Katarína. Výzvy manažmentu tržieb v módnom priemysle. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 538-545. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 4. MAKÓOVÁ, Tamara. Decision making process in price management : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha


 5. PEKAROVÁ, Daniela. Rozhodovací proces v manažmente cien : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 6. HURTOVÁ, Claudia. Moderné trendy v manažmente – nástroje a techniky : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 7. HRICOVÁ, Patrícia. Moderné trendy v manažmente podnikov – techniky a prístupy : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 8. SZÉPE, René. Moderné trendy v manažmente podnikov – techniky a prístupy : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 9. HANO, Ondrej. Modern management trends – tools and technics : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha


 10. HANIČÁKOVÁ, Ivanka. Rozhodovací proces manažéra v podmienkach neistoty : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha