Výsledky vyhľadávania

  1. KUCKOVÁ, Veronika. Získavanie a tvorba zdrojov na financovanie investícií (vlastné, cudzie, domáce, zahraničné) a investičné rozhodovanie : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 76 s.
    kniha

    kniha

  2. KUCKOVÁ, Veronika. Podporné programy pre malé a stredné podniky : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2010. 45 s.
    kniha

    kniha