Výsledky vyhľadávania

 1. SZAMARÁNSZKA, Anita. Analýza využitia online nástrojov v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Jamal Hasan. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 2. BIELIK, Martin. Digitálny marketing subkultúry : diplomová práca. Školiteľ: Martin Kuchta. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 3. VIŠŇOVSKÝ, Rastislav. Marketing na sociálnych médiách zameraný na generáciu Z : bakalárska práca. Školiteľ: Ivan Hlavatý. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 4. EKE, Péter. Porovnanie využívania inovatívnych možností marketingu vo vybranom domácom a zahraničnom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Kuchta. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠEBEŇ, Martin. Možnosti využitia informačných technológií v medzinárodnom podnikaní : bakalárska práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. VALENTKO, Erik. Spôsoby merania spokojnosti spotrebiteľa v prostredí elektronického obchodu : bakalárska práca. Školiteľ: Jamal Hasan. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. VARGOVÁ, Klára. Služba online chat a jeho vplyv na návštevníka webovej stránky obchodníka : diplomová práca. Školiteľ: Jamal Hasan. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. HRUBOVČÁKOVÁ, Katarína. Faktory ziskovosti a stratovosti zákazníkov X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka : diplomová práca. Školiteľ: Jamal Hasan. Bratislava, 2020. 88 s.
  kniha

  kniha

 9. KUBÍKOVÁ, Martina. Možnosti využitia informačných technológií v marketingu obchodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. BAKALJAROVÁ, Mária. Nové trendy v oblasti komunikácie obchodnej spoločnosti so zákazníkom : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha