Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLOVIČOVÁ, Marcela. Komparácia využívania nástrojov informačných a komunikačných technológií v obchode so službami a v obchode s tovarom : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha


 2. PASTUCHOVÁ, Alena. Využívanie informačných a komunikačných technológií v nových formách marketingovej komunikácie : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 3. PURGEROVÁ, Nikolett. Virtuálna realita v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Attila Pólya. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 4. GABRIŠ, Martin. Hlavné zložky stratégie elektronického obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Jamal Hasan. Bratislava, 2018. 82 s.
  kniha

  kniha


 5. CHALÁNIOVÁ, Katarína. Analýza odlišnosti prístupu pre e-obchod a „kamenné“ obchody : diplomová práca. Školiteľ: Jamal Hasan. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 6. CHLEBANOVÁ, Tatiana. Nové trendy v komunikácii obchodných spoločností so zákazníkom : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 7. KINČOKOVÁ, Michaela. Inovácie retailového bankovníctva v 21. storočí : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 8. KOVÁČ, Marcel. Nové trendy v marketingu na sociálnych sieťach : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 9. DURANKA, Peter. Trendy vývoja elektronického obchodu vo vybraných krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Oľga Škvarčeková. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 10. HAVIAR, Martin. Mobilné zariadenia ako nástroj zatraktívnenia turistiky : bakalárska práca. Školiteľ: Attila Pólya. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha