Výsledky vyhľadávania

 1. Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Index Copernicus. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.cjournal.cz/> ISSN 1804-1728.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Web of Science. Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci. 4x ročne. ISSN 1212-3609. Dostupné na : http://www.ekonomie-management.cz
  časopis

  časopis

 3. DOKBAT 2020. International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2020 : 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. 16. Volume. 1st Edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2020. 600 s. ISBN 978-80-7454-935-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. online 280 s. IGA SVK/FaME/2018/002. ISBN 978-80-7454-730-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. DOKBAT 2017. Annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers. DOKBAT 2017 : conference proceedings : 13th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 26.4.2017, [Zlín, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2017. online [342 s.]. IGA SVK/FaME/2017/002. ISBN 978-80-7454-654-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Finance and performance of firms in science, education and practice. International scientific conference. Finance and performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 8th international scientific conference : april 26 - 27, 2017, Zlín, Czech Republic. Editors: Petr Novák, Zuzana Jurigová, Ludmila Kozubíková, Jana Zlámalová. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2017. online [1194 s.]. ISBN 978-80-7454-653-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. PORVAZNÍK, Ján - VYDROVÁ, Janka - LJUDVIGOVÁ, Ivana. Celostní management. Recenzovali: Ivan Vágner, František Lipták. 6. přeprac. a dopl. vyd. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 364 s. [25,29 AH]. ISBN 978-80-8153-062-3.
 8. Economics, management, finance and social attributtes of economic system. International scientific conference. Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2016) : proceedings of abstract : international scientific conference, june, 22-26, 2016, Dubrovnik, [Croatia] [elektronický zdroj]. 1st ed. Považská Bystrica : BCSS, 2016. online [86 s.]. ISBN 978-80-8154-167-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Drive your knowledge be a scientist. International conference. Drive your knowledge be a scientist : conference proceedings : 11th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 23. - 24. 4. 2015, Zlín, Czech Republic. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2015. CD-ROM [671 s.]. ISBN 978-80-7454-475-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Drive your knowledge be a scientist

  elektronická kniha

 10. Finance and performance of firms in science, education and practice. International scientific conference. Finance and performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 7th international scientific conference : april 23 - 24, 2015, Zlín, Czech Republic. Reviewers: Pavel Bednář, Jaroslav Belás ... [et al.]. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. CD-ROM [1726 s.]. ISBN 978-80-7454-482-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Finance and performance of firms in science, education and practice

  elektronická kniha