Výsledky vyhľadávania

 1. GLAUSOVÁ, Natália. Vinársky cestovný ruch ako forma rozvoja regiónov (doma a v zahraničí) : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 2. HARGAŠOVÁ, Barbora. Riešenie problému plytvania potravinami zo strany spotrebiteľov : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 3. PINTÉROVÁ, Klaudia. Uplatňovanie marketingu pri predaji vína : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha


 4. ZMRHALOVÁ, Petra. Tradičné a regionálne produkty pre rozvoj cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha


 5. ZWINGEROVÁ, Patrícia. Využívanie elektromobilov v mestskej doprave : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 6. DROPPOVÁ, Martina. Zvyšovanie atraktívnosti regiónu Liptov prostredníctvom produktov cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 7. ĎUROŠOVÁ, Sandra. Preferencie účastníkov vinárskeho cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 8. KRNÁČOVÁ, Paulína. Food Safety in the Context of Consumer Protection. In International Conference on Business, Management and Accounting (IBSM). The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting : [proceedings]. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018. ISBN 978-602-72911-5-7, pp. xv-xvi.
  článok

  článok


 9. FRASCH, Alexander. Komparácia medzinárodných osobných leteckých dopravcov z aspektu charakteru služieb a obchodného modelu. In MERKÚR 2018. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2018 : The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists, November 29–30, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4554-9, s. 60-70 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. GÁLL, Jozef. Cestovný ruch v Slovenskej republike a Švajčiarskej konfederácii - porovnanie. In MERKÚR 2018. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2018 : The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists, November 29–30, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4554-9, s. 71-80 CD-ROM.
  článok

  článok