Výsledky vyhľadávania

 1. GLAUSOVÁ, Natália. Vinársky cestovný ruch ako forma rozvoja regiónov (doma a v zahraničí) : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 2. HARGAŠOVÁ, Barbora. Riešenie problému plytvania potravinami zo strany spotrebiteľov : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 3. PINTÉROVÁ, Klaudia. Uplatňovanie marketingu pri predaji vína : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha


 4. ZMRHALOVÁ, Petra. Tradičné a regionálne produkty pre rozvoj cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha


 5. ZWINGEROVÁ, Patrícia. Využívanie elektromobilov v mestskej doprave : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 6. DROPPOVÁ, Martina. Zvyšovanie atraktívnosti regiónu Liptov prostredníctvom produktov cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 7. ĎUROŠOVÁ, Sandra. Preferencie účastníkov vinárskeho cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 8. KRNÁČOVÁ, Paulína. Food Safety in the Context of Consumer Protection. In International Conference on Business, Management and Accounting (IBSM). The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting : [proceedings]. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018. ISBN 978-602-72911-5-7, pp. xv-xvi.
  článok

  článok


 9. DRÁBIK, Peter - KRNÁČOVÁ, Paulína - DAŇO, Ferdinand. Importance of Electromobility in the Context of Environmental Protection. In International Conference on Business, Management and Accounting (IBSM). The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting : [proceedings]. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018. ISBN 978-602-72911-5-7, pp. 843-857 CD-ROM. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok


 10. ČUKANOVÁ, Miroslava - KRNÁČOVÁ, Paulína. Impact of Cultural Heritage on Tourism. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 35-43 CD-ROM. Erasmus+ Programme of the European Union No. 2017-1-CZ01-KA203-035428 MIECAT.
  článok

  článok