Výsledky vyhľadávania

 1. DRÁBIK, Peter - KRNÁČOVÁ, Paulína - DAŇO, Ferdinand. Importance of Electromobility in the Context of Environmental Protection. In International Conference on Business, Management and Accounting (IBSM). The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting : [proceedings] [elektronický zdroj]. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018. ISBN 978-602-72911-5-7, pp. 843-857 CD-ROM. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok


 2. DRÁBIK, Peter - KRNÁČOVÁ, Paulína. Socio-Economic Barriers and Development Opportunities of Electromobility as Key Technological Innovation of Transportations. In International M-Sphere Conference for Multidisciplinarity in Business and Science. International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science : IJMBS of M-Sphere. - Zagreb : Accent & M-SPHERE, 2018. ISSN 1849-0581, 2018, vol. 4, no. 5, pp. 91-98 online.
  článok

  článok


 3. GLAUSOVÁ, Natália. Vinársky cestovný ruch ako forma rozvoja regiónov (doma a v zahraničí) : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 4. HARGAŠOVÁ, Barbora. Riešenie problému plytvania potravinami zo strany spotrebiteľov : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 5. PINTÉROVÁ, Klaudia. Uplatňovanie marketingu pri predaji vína : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha


 6. ZMRHALOVÁ, Petra. Tradičné a regionálne produkty pre rozvoj cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha


 7. ZWINGEROVÁ, Patrícia. Využívanie elektromobilov v mestskej doprave : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 8. DROPPOVÁ, Martina. Zvyšovanie atraktívnosti regiónu Liptov prostredníctvom produktov cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 9. ČUKANOVÁ, Miroslava - KRNÁČOVÁ, Paulína. Impact of Cultural Heritage on Tourism. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 35-43 CD-ROM. Erasmus+ Programme of the European Union No. 2017-1-CZ01-KA203-035428 MIECAT.
  článok

  článok


 10. DRÁBIK, Peter - KRNÁČOVÁ, Paulína. Consumer Awareness about Electromobility. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 190-201 CD-ROM. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok