Výsledky vyhľadávania

 1. KARKALÍKOVÁ, Marta - KRNÁČOVÁ, Paulína - HLAVATÝ, Ivan. Efficiency Resulting from Implementation of Management Systems in Organizations. In Towaroznawcze Problemy Jakości : Polish Journal of Commodity Science. - Radom : University of Technology and Humanities in Radom. ISSN 1733-747X, 2020, vol. 63, no. 2, pp. 9-18. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 2. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka et al. Melamine as a Component of Dishes and Kitchen Utensils. Case Studies of Dangerous Product for Consumer Health. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2020, rok. 99, i. 2, s. 254-259 online. 015/RID/2018/19.
  článok

  článok

 3. CHEBEN, Dominik. Špecifiká marketingovej komunikácie v oblasti vinárstva : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 4. KOŠECKÁ, Jana. Kultúrne dedičstvo ako produkt cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. VOZNICKÁ, Veronika. Tradičné a regionálne produkty pre rozvoj cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 6. KOSTOLÁNIOVÁ, Bianka. Tradičné a regionálne produkty z pohľadu spotrebiteľov : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 7. PINTÉROVÁ, Klaudia. Aktuálne trendy v oblasti vinárstva na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. VÝBOŠŤOK, Michal. Marketingové aspekty označovania potravín : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. LIPTÁK, Pavol. Využívanie marketingovej komunikácie v oblasti vinohradníctva a vinárstva : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 10. NOVACKÁ, Ľudmila - ČUKANOVÁ, Miroslava - KRNÁČOVÁ, Paulína. Interpretation Methods for Customs and Traditions as a Tourist Attraction. In Guidelines : Interpretation of European Cultural Heritage in Tourism. - Praha : Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2392-7, pp. 184-203 online [1,23 AH].
  článok

  článok