Výsledky vyhľadávania

 1. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci. 4x ročne. ISSN 1212-3609. Dostupné na : http://www.ekonomie-management.cz
  časopis

  časopis

 2. International Days of Statistics and Economics. International Conference. International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic. 1. Edition. Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. online 2063 s. Dostupné na : <https://msed.vse.cz/msed_2018/sbornik/introduction.html> ISBN 978-80-87990-14-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018). International Scientific Conference. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018) : Proceedings of the International Scientific Conference : September 04 – 06, 2018, Herľany, Slovak Republic. Reviewers: Marianna Siničáková, Jozef Glova ... [et al.]. 1st Edition. Košice : Technical University of Košice, 2018. online 645 s. APVV 15-0358, VEGA 1/0311/17. ISBN 978-80-553-2736-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. REHÁK, Štefan - GRÓF, Marek - DŽUPKA, Peter. Hedonické modely oceňovania na trhu s nehnuteľnosťami na bývanie. Recenzenti: Peter Pisár, Rajmund Mirdala. 1. vydanie. Košice : Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach, 2018. 59 s. [3,25 AH]. VEGA 1/0886/16. ISBN 978-80-553-2765-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Central European Conference in Finance and Economics. International Scientific Conference. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017) : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference : September 20 – 21, 2017, Herľany, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Jaroslav Belás, Vincent Šoltés. 1st edition. Košice : Technical University of Košice, 2017. online 895 s. ISBN 978-80-553-2906-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. HUDEC, Oto et al. Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Vplyv veľkého kultúrneho projektu na miestnu ekonomiku a imidž mesta. 1. vyd. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. [171 s., 14,88 AH]. ISBN 978-80-553-2104-2.
 7. BURGER, Peter et al. Súčasný stav financovania klastrov vo svete. Recenzenti: Karel Skokan, Jan Stejskal. 1. vyd. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. 403 s. [23,4 AH]. VEGA 1/0506/13 "Úroveň financovania klastrov v európskych krajinách a potenciálne možnosti zvýšenia ich podpory na Slovensku". ISBN 978-80-553-2200-1.
 8. Central europen conference in finance and economics (CEFE2015). International scientific conference. Central europen conference in finance and economics (CEFE2015) : [proceedings of the international scientific conference] : september 30 - october 1, 2015, Herľany, Slovak Republic. Reviewers: Beáta Gavurová, Marianna Siničáková ... [et al.]. 1st ed. Košice : Technical University of Košice, 2015. online [794 s.]. Research project EkF TUKE - GESITI/HOSPITALS - MZSR - NCZI (Slovakia - CTI Brasil) 2013-2015, VEGA 1/0929/14, VEGA 1/0986/15. ISBN 978-80-553-2467-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. PAUHOFOVÁ, Iveta. Suverénne fondy vo svete [elektronický zdroj]. Recenzenti: Peter Staněk, Vincent Šoltés. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2014. online [126 s.]. VEGA 2/0004/12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0207299/256_final_ucebnica2014_farba.pdf> ISBN 978-80-553-1856-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. KUZMIŠIN, Peter - KUZMIŠINOVÁ, Viera. Vývojové trendy v medzinárodnom podnikateľskom prostredí a podnikaní a ich národné a regionálne implikácie : otázky teórie a praxe. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2014. 222 s. 035TUKE-4/2012. ISBN 978-80-553-1903-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]