Výsledky vyhľadávania

 1. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0414/09 : doba riešenia 1/2009 - 12/2011. Bratislava, 2011. [13] s. VEGA 1/0414/09.
 2. OŠKOVÁ, Silvia - PONGRÁCZOVÁ, Eva - SATMÁR, Oliver. Sociálne zabezpečenie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 156 s. [8,641 AH]. ISBN 978-80-225-2958-7. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 3. SATMÁR, Oliver. Migrácia. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-11]. VEGA 1/041/09.
  článok

  článok

 4. SATMÁR, Oliver. Migrácia v EÚ v väzbe na ekonomický rast a zamestnanosť : dizertačná práca. Škol. Eva Rievajová. Bratislava, 2010. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. BAKOŠ, Juraj. Migračné trendy v EÚ, príčiny a následky : bakalárska práca. Škol. Oliver Satmár. Bratislava, 2010. 57 s.
  kniha

  kniha

 6. BOCKOVÁ, Antónia. Komplexný pohľad na motivovanie, hodnotenie a odmeňovanie pracovníkov vo vybranom podnikateľskom subjekte : bakalárska práca. Škol. Oliver Satmár. Bratislava, 2010. 40 s.
  kniha

  kniha

 7. KRAJANOVÁ, Tatiana. Komplexný pohľad na motivovanie, hodnotenie a odmeňovanie vo vybranej organizácii : bakalárska práca. Škol. Oliver Satmár. Bratislava, 2010. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. SATMÁR, Oliver - RIEVAJOVÁ, Eva. Mobilita a migrácia, teoretické koncepcie a súčasná situácia. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2010. ISSN 1212-415X, 2010, č. 1, s. 414-424. VEGA 1/0414/09 "Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike".
  článok

  článok

 9. HAJDÍNOVÁ, Alena. Správna komunikácia ako základ pre manažovanie ľudských zdrojov : bakalárska práca. Škol. Oliver Satmár. Bratislava, 2009. 42 s.
  kniha

  kniha

 10. HANUSOVÁ, Petra. Rozvíjanie zamestnancov v organizácii : bakalárska práca. Škol. Oliver Satmár. Bratislava, 2009. 33 s.
  kniha

  kniha