Výsledky vyhľadávania

 1. KUFELOVÁ, Iveta. Management and Evaluation of the Innovation Process in the Company. In Inovácie a inovačný potenciál v podmienkach nových manažérskych trendov. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-084-1, s. 36-42. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 2. RYBÁROVÁ, Daniela. [Hodnotový rozmer ekoinovačnej stratégie podniku]. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 63 online. Recenzia na: Hodnotový rozmer ekoinovačnej stratégie podniku / Nora Grisáková, Iveta Kufelová, Peter Štetka ; recenzenti: Daniela Rybárová, Alena Trsťanská. 1. vydanie. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. - ISBN 978-80-7556-077-3.
  článok

  článok

 3. KUFELOVÁ, Iveta - RAKOVÁ, Monika. Strategic Management Tools and Their Application in Innovation Processes. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. VEGA 1/0646/20 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 4. BUKOVOVÁ, Sylvia - KUFELOVÁ, Iveta. Integrity and Ethics in Research. In Creating an Appropriate Model of the Behaviour for Ethics and Integrity of Institutions in the Area of Scientific Research Activities Based on International Comparison and Setting a System of Determining Attributes for Its Effective Implementation and Functioning : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-280-0003-5, pp. 6-15 online. VEGA 1/0836/21 (50%), VEGA 1/0646/20 (50%).
  článok

  článok

 5. BUKOVOVÁ, Sylvia - KUFELOVÁ, Iveta. System of Institutions Responsible for Food Safety in the SR. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-280-0004-2, pp. 6-16 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 6. GERDENICHOVÁ, Klaudia. Mzdový systém a analýza kritérií odmeňovania s dopadom na výkonnosť zamestnancov v konkrétnom podnikateľskom subjekte : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2021. 52 s.
  kniha

  kniha

 7. KUPČOVÁ, Martina. Majetková a kapitálová štruktúra vybraného podniku ako podklad analýzy jej ekonomického a finančného zdravia : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2021. 61 s.
  kniha

  kniha

 8. NOVOTOVÁ, Dominika. Charakteristika a zhodnotenie kvality konkurenčného prostredia podniku vo vybranom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. KURUC, Matúš. Cenotvorba a cenové stratégie v konkurenčnom podnikateľskom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2021. 86 s.
  kniha

  kniha

 10. VLK, Martin. Transferové oceňovanie a možnosti jeho využitia v podnikateľskom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2021. 60 s.
  kniha

  kniha