Výsledky vyhľadávania

 1. KUFELOVÁ, Iveta. Ekologické inovácie - ako súčasť podnikania s výhľadom trvalo udržateľného rozvoja. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 2, s. 81-89 online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 2. GAŠPAROVÁ, Monika. Náklady podniku, možnosti ich optimalizácie s dopadom na vybrané ukazovatele podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 3. GUNIŠOVÁ, Eva. Daňové a odvodové zaťaženie firiem, ich vplyv na cenu práce a náklady firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 4. BIZUBOVÁ, Lívia. Daňové a odvodové zaťaženie firiem, ich vplyv na cenu práce a náklady firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. RUSNÁKOVÁ, Kristína. Mzdový systém ako súčasť odmeňovania v konkrétnych podmienkach podnikateľského prostredia : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. SOVA, Sebastián. Transferové oceňovanie, podstata, metódy a ich využitie v podnikateľskom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 85 s.
  kniha

  kniha

 7. STAŠEK, Miroslav Erik. Cenotvorba a cenové stratégie v konkurenčnom podnikateľskom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. KUFELOVÁ, Iveta. Cenotvorba a cenové praktiky na zahraničných trhoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 348-355 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 9. KUFELOVÁ, Iveta - STAŠEK, Miroslav Erik. Analýza metód cenotvorby vybraného produktu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 336-347 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 10. KUFELOVÁ, Iveta - RAKOVÁ, Monika. Country Branding Comparison Between Slovak Republic and United Kingdom in Future Brand Country Index. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. VEGA 1/0368/18 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok