Výsledky vyhľadávania

 1. REMEŇOVÁ, Katarína - MAJDÚCHOVÁ, Helena - KINTLER, Jakub. Pricing in Creative Industry. Reviewers: Ľuboslav Szabo, Lilia Dvořáková. 1st Edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2021. 205 s. [10,52 AH]. Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, Band 543. VEGA 1/0340/19. ISBN 978-3-339-12346-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KUBICA, Milan. [Faktory difúzie produktovej inovácie]. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 61 online. Recenzia na: Faktory difúzie produktovej inovácie [elektronický zdroj] / Peter Štetka, Nora Grisáková, Jakub Kintler, Dana Hrušovská ; recenzenti: Štefan Majtán, Alena Trsťanská. 1. vydanie. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. - ISBN 978-80-7598-629-0.
  článok

  článok

 3. REMEŇOVÁ, Katarína - KINTLER, Jakub. How a Pricing Decisions are Decided and Executed. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-6 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 4. REMEŇOVÁ, Katarína - KINTLER, Jakub. Unikátny model tržieb spoločnosti pozostávajúci z rôznych typov finančných tokov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 475-482 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 5. TRHANOVÁ, Monika. Identifikácia a vplyv kritických faktorov na riadenie hodnoty podniku v globálnom prostredí IT : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2020. 97 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠPAČKOVÁ, Paulína. Kvantifikácia hodnoty pracovného kapitálu vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. UHROVSKÝ, Vladimír. Tvorba podnikateľského plánu pre podnik služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 8. KOPERDÁKOVÁ, Kristína. Vplyv legislatívnych zmien na cenu práce a produktivitu práce : bakalárska práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 9. KUNIKOVÁ, Klaudia. Influence of Externalities on Business Environment : bakalárska práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 10. ŽÚŽIOVÁ, Klaudia. Vplyv legislatívnych zmien na hospodárnosť a efektívnosť podnikania : bakalárska práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha