Výsledky vyhľadávania

 1. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo. Recenzenti: Milan Rajňák, Elena Šúbertová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 422 s., [26,94 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-806-5. [Počet ex. : 30, z toho voľných 2, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 9]

 2. KINTLER, Jakub - GRISÁKOVÁ, Nora. Demand Factors Analysis of the Pharmaceuitical Products Consumption In Slovakia. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 1, s. 31-40. VEGA 1/0876/17 (50%), VEGA 1/0857/16 (50%).
  článok

  článok


 3. KINTLER, Jakub. Analysis of the Correlation Between Oils and Fats Consumption and General Health Status Across European Countries. In Economic and Social Development. International Scientific Conference. Economic and Social Development : Book of Proceedings : 30th International Scientific Conference on Economic and Social Development : Belgrade, 25-26 May 2018 [elektronický zdroj]. - Varazdin ; Warsaw ; Koprivnica ; Rabat : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : Faculty of Management University of Warsaw : University North : Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, 2018. ISSN 1849-7535, pp. 412-418 online. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok


 4. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku. Vedecký seminár. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku : zborník abstraktov z [5.] vedeckého seminára KPH : 11. - 12. máj 2017, Častá Píla [elektronický zdroj]. Redakčné a zostavovateľské práce: Nora Grisáková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [47 s., 2,67 AH]. VEGA 1/0697/15. ISBN 978-80-225-4397-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. Redakčné a zostaviteľské práce: Miroslav Uhliar, Jakub Kintler ; vedeckí recenzenti: Elena Fetisovová, Alena Tršťanská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [1172 s., 87,62 AH]. ISBN 978-80-225-4422-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017

  elektronická kniha


 6. HORVÁTHOVÁ, Dominika. Prístupy k ohodnoteniu ľudského kapitálu vybranej firmy : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha


 7. ZAJACOVÁ, Lucia. Využitie kultúrnych dimenzií v hodnotovo orientovanej cenotvorbe : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 8. BEHULOVÁ, Beáta. Možné prístupy k ohodnoteniu podnikov pri fúziách a akvizíciách : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 9. ŠAJBANOVÁ, Noemi. Vplyv pozitívnych externalít na rozvoj podnikateľského prostredia : bakalárska práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha


 10. MIHÁLIK, Juraj. Analýza faktorov ovplyvňujúcich dopyt : bakalárska práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha