Výsledky vyhľadávania

 1. HABA, Róbert. Fúzie a akvizície podnikov : diplomová práca. Školiteľ: František Hocman. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 2. HORŇÁK, Samuel. Formy financovania podniku z pohľadu kapitálovej štruktúry : diplomová práca. Školiteľ: František Hocman. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. KOCÚR, Jozef. Finančné faktory ovplyvňujúce rozhodovanie podnikateľských subjektov v SR : diplomová práca. Školiteľ: František Hocman. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 4. GABURA, Michal. Charakteristika a štruktúra analytických nástrojov pri riadení finančných rizík : bakalárska práca. Školiteľ: František Hocman. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 5. BALEK, Adam. Rizikový kapitál a jeho funkcie v podnikateľských financiách v SR a vyspelých trhových ekonomikách : bakalárska práca. Školiteľ: František Hocman. Bratislava, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha

 6. BREZINOVÁ, Barbara. Osobitosti financovania malých a stredných podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: František Hocman. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. DANKOVÁ, Nikola. Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu v SR : bakalárska práca. Školiteľ: František Hocman. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. GNIPOVÁ, Diana. Finančné plánovanie vo vybranom podnikateľskom subjekte : bakalárska práca. Školiteľ: František Hocman. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 9. MACEKOVÁ, Monika. Analýza podnikateľského prostredia v SR : bakalárska práca. Školiteľ: František Hocman. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. BARČÁKOVÁ, Michaela. Ocenenie podniku a jeho zložiek : bakalárska práca. Školiteľ: František Hocman. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha