Výsledky vyhľadávania

 1. KLÁTIKOVÁ, Kristína - KORDULIAK, Peter. Bubliny na finančných trhoch. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Marec.
  článok

  článok

 2. KLÁTIKOVÁ, Kristína - KORDULIAK, Peter. Bubliny na finančných trhoch. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Január. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 3. SÝKOROVÁ, Jana. Podielové fondy ako forma investovania : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 31 s.
  kniha

  kniha

 4. OZÁBALOVÁ, Zuzana. Finančné sprostredkovanie na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 41 s.
  kniha

  kniha

 5. LUKAČOVIČ, Peter. Zlato ako forma investovania : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 6. ARENDÁŠ, Martin. Bubliny na finančných trhoch : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 40 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠKOVRAN, Jozef. Finančné a bankové podvody : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 50 s.
  kniha

  kniha

 8. KANIŠOVÁ, Anna. Regulácia bankovníctva v podmienkách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 53 s.
  kniha

  kniha

 9. ADAMCOVÁ, Petronela. Systém ochrany vkladov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. KLÁTIKOVÁ, Kristína - KORDULIAK, Peter. Bubliny na finančných trhoch. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2011. ISSN 1336-5711, 2011, č. December. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok