Výsledky vyhľadávania

 1. LUKAČOVIČ, Peter. Zlato ako forma investovania : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha


 2. SÝKOROVÁ, Jana. Podielové fondy ako forma investovania : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 31 s.
  kniha

  kniha


 3. ARENDÁŠ, Martin. Bubliny na finančných trhoch : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 40 s.
  kniha

  kniha


 4. ŠKOVRAN, Jozef. Finančné a bankové podvody : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 50 s.
  kniha

  kniha


 5. KANIŠOVÁ, Anna. Regulácia bankovníctva v podmienkách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 53 s.
  kniha

  kniha


 6. OZÁBALOVÁ, Zuzana. Finančné sprostredkovanie na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 41 s.
  kniha

  kniha


 7. ADAMCOVÁ, Petronela. Systém ochrany vkladov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 48 s.
  kniha

  kniha


 8. KLÁTIKOVÁ, Kristína - KORDULIAK, Peter. Bubliny na finančných trhoch. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Marec.
  článok

  článok


 9. KLÁTIKOVÁ, Kristína - KORDULIAK, Peter. Bubliny na finančných trhoch. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Január. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 10. MOZOĽA, Roman. Finančné a bankové podvody : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2011. 37 s.
  kniha

  kniha