Výsledky vyhľadávania

 1. KLÁTIKOVÁ, Kristína - KORDULIAK, Peter. Bubliny na finančných trhoch. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Január. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer.
  článok

  článok


 2. LUKAČOVIČ, Peter. Zlato ako forma investovania : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha


 3. SÝKOROVÁ, Jana. Podielové fondy ako forma investovania : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 31 s.
  kniha

  kniha


 4. ARENDÁŠ, Martin. Bubliny na finančných trhoch : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 40 s.
  kniha

  kniha


 5. ŠKOVRAN, Jozef. Finančné a bankové podvody : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 50 s.
  kniha

  kniha


 6. KANIŠOVÁ, Anna. Regulácia bankovníctva v podmienkách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 53 s.
  kniha

  kniha


 7. OZÁBALOVÁ, Zuzana. Finančné sprostredkovanie na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 41 s.
  kniha

  kniha


 8. ADAMCOVÁ, Petronela. Systém ochrany vkladov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Korduliak. Bratislava, 2012. 48 s.
  kniha

  kniha


 9. KLÁTIKOVÁ, Kristína - KORDULIAK, Peter. Bubliny na finančných trhoch. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Marec.
  článok

  článok


 10. SABOLOVÁ, Anna - KORDULIAK, Peter. Vplyv súčasnej krízy na bankovú reguláciu. In Aktuálne otázky meny, bankovníctva a finančných trhov : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava, 7. novembra 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2011. ISBN 978-80-970244-6-8, s. [1-10].
  článok

  článok