Výsledky vyhľadávania

 1. LYSÁK, Marek. Postavenie a možnosti uplatnenia menšín na slovenskom trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2017. 94 s.
  kniha

  kniha


 2. HANUSOVÁ, Barbora. Sociálne podniky a podpora malých a stredných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha


 3. HODOSIOVÁ, Nikoletta. Rozvoj sociálneho podnikania vo vybraných krajinách : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2016. 94 s.
  kniha

  kniha


 4. ADAMOVÁ, Dominika. Perspektívy pracovnej integrácie prostredníctvom obecného sociálneho podniku v podmienkach obce Kladzany : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2016. 68 s.
  kniha

  kniha


 5. GARDIANOVÁ, Mária. Možnosti integrácie marginalizovaných osôb v obecnom sociálnom podniku obce Dravce : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2016. 66 s.
  kniha

  kniha


 6. TURÁNYIOVÁ, Silvia. Sociálny podnik ako nástroj riešenia nezamestnanosti : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2016. 54 s.
  kniha

  kniha


 7. HMÍROVÁ, Martina. Vytváranie sociálneho podniku obcou Pečovská Nová Ves na ochranu životného prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2016. 84 s.
  kniha

  kniha


 8. FIALKA, Peter. Obecný sociálny podnik – alternatíva miestneho rozvoja na príklade obce Martinová : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2016. 89 s.
  kniha

  kniha


 9. HRNČIAR, Michal. Projekt riešenia nezamestnanosti vo vybranom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2016. 65 s.
  kniha

  kniha


 10. RIEVAJOVÁ, Eva - PONGRÁCZOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Trh práce a politika zamestnanosti. Recenzenti: Mária Janušová, Božena Igliarová. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 261 s. [16,57 AH]. VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4356-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 3]