Výsledky vyhľadávania

 1. HRNČIAR, Michal. Sociálna ekonomika v kontexte štvrtého sektora národného hospodárstva : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 87 s.
  kniha

  kniha


 2. CSÖLLEI, Attila. Sociálno-ekonomické aspeky pracovnej mobility v prihraničnom regióne SR-Rakúsko : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha


 3. TURÁNYIOVÁ, Silvia. Sociálna ekonomika v slovenských podmienkach – súčasnosť a perspektívy : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 4. TREBICHALSKÁ, Miriama. Socio-ekonomické aspekty pracovnej mobility v prihraničnej oblasti Slovenská republika – Poľská republika – Česká republika : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 5. ZEMANOVÁ, Miroslava. Pracovné uplatnenie osôb so zdravotným postihnutím na slovenskom trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 6. ŽÁKOVIČOVÁ, Martina. Priestor sociálneho podnikania v oblasti ochrany životného prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 7. LYSÁK, Marek. Postavenie a možnosti uplatnenia menšín na slovenskom trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2017. 94 s.
  kniha

  kniha


 8. HANUSOVÁ, Barbora. Sociálne podniky a podpora malých a stredných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha


 9. HODOSIOVÁ, Nikoletta. Rozvoj sociálneho podnikania vo vybraných krajinách : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2016. 94 s.
  kniha

  kniha


 10. ADAMOVÁ, Dominika. Perspektívy pracovnej integrácie prostredníctvom obecného sociálneho podniku v podmienkach obce Kladzany : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2016. 68 s.
  kniha

  kniha