Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 153  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0013310^"
 1. ŠIKULOVÁ, Jana. Poskytovanie sociálnych služieb zameraných na starostlivosť o seniorov v Trnavskom kraji : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2021. 41 s.
  kniha

  kniha

 2. KONYÁRIKOVÁ, Monika. Dlhodobo nezamestnaní a možnosti ich uplatnenia na trhu práce : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2021. 45 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠČEPKOVÁ, Simona. Možnosti začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce vybratého regiónu : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2021. 56 s.
  kniha

  kniha

 4. RUTKAY, Jakub. Sociálna ekonomika v SR v kontexte národnej stratégie zamestnanosti : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2021. 53 s.
  kniha

  kniha

 5. KOTEKOVÁ, Kristína. Špecifiká a rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2021. 95 s.
  kniha

  kniha

 6. POLGÁR, Filip. Nezisková organizácia ako nástroj sociálnej politiky : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Pongráczová. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 7. HRNČIAR, Michal. Sociálna ekonomika v kontexte štvrtého sektora národného hospodárstva : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 87 s.
  kniha

  kniha

 8. CSÖLLEI, Attila. Sociálno-ekonomické aspeky pracovnej mobility v prihraničnom regióne SR-Rakúsko : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 9. TURÁNYIOVÁ, Silvia. Sociálna ekonomika v slovenských podmienkach – súčasnosť a perspektívy : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha

 10. TREBICHALSKÁ, Miriama. Socio-ekonomické aspekty pracovnej mobility v prihraničnej oblasti Slovenská republika – Poľská republika – Česká republika : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha