Výsledky vyhľadávania

 1. POLGÁR, Filip. Nezisková organizácia ako nástroj sociálnej politiky : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Pongráczová. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 2. HRNČIAR, Michal. Sociálna ekonomika v kontexte štvrtého sektora národného hospodárstva : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 87 s.
  kniha

  kniha

 3. TURÁNYIOVÁ, Silvia. Sociálna ekonomika v slovenských podmienkach – súčasnosť a perspektívy : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha

 4. CSÖLLEI, Attila. Sociálno-ekonomické aspeky pracovnej mobility v prihraničnom regióne SR-Rakúsko : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 5. TREBICHALSKÁ, Miriama. Socio-ekonomické aspekty pracovnej mobility v prihraničnej oblasti Slovenská republika – Poľská republika – Česká republika : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha

 6. ŽÁKOVIČOVÁ, Martina. Priestor sociálneho podnikania v oblasti ochrany životného prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. ZEMANOVÁ, Miroslava. Pracovné uplatnenie osôb so zdravotným postihnutím na slovenskom trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha

 8. LYSÁK, Marek. Postavenie a možnosti uplatnenia menšín na slovenskom trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2017. 94 s.
  kniha

  kniha

 9. HANUSOVÁ, Barbora. Sociálne podniky a podpora malých a stredných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. FIALKA, Peter. Obecný sociálny podnik – alternatíva miestneho rozvoja na príklade obce Martinová : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2016. 89 s.
  kniha

  kniha