Výsledky vyhľadávania

 1. FABUŠ, Michal, ml. How COVID-19 Influenced International Trade. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 21-28.
  článok

  článok

 2. FABUŠ, Michal, ml. Foreign Direct Investments and Their Impact on Development of Economic Indicators: Evidence from Slovak Republic. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 2, pp. 69 -72.
  článok

  článok

 3. LINCÉNYI, Marcel - FABUŠ, Michal, ml. Analýza vybraných vývojových tendencií trhu internetových médií v Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 77-85.
  článok

  článok

 4. YANG, Iing-fei - FABUŠ, Michal, ml. - ZHANG, Hong-le. Key Success Factors of Knowledge Management in Small & Medium-Sized Enterprise in China. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 1, s. 90-103.
  článok

  článok

 5. FABUŠ, Michal, ml. - NEBESKÝ, Ľubomír. Vplyv vonkajšieho ekonomického prostredia na správanie podnikateľských subjektov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 35-42.
  článok

  článok

 6. DUBROVINA, Nadiya - DUBROVINA, Vira - PÉLIOVÁ, Jana. Formuvannja interaktyvnogo spilkuvannja v konteksti kompetentnisnogo navčannja. In Economic and Social-Focused Issues of Modern World. International Scientific Conference. Economic and Social-Focused Issues of Modern World : Conference Proceedings of the International Scientific Conference, October 24–25, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). - Bratislava : VŠEMVS, 2018. ISBN 978-80-89654-48-2, s. 334-337 online.
  článok

  článok

 7. Economic and Social-Focused Issues of Modern World. International Scientific Conference. Economic and Social-Focused Issues of Modern World : Conference Proceedings of the International Scientific Conference, October 24–25, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). Reviewers: Michal Fabuš, Tadeusz Pokusa ...[et al.]. Bratislava : VŠEMVS, 2018. online 424 s. ISBN 978-80-89654-48-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Vývoj ekonomických ukazovateľov v Slovenskej republike a Českej republike po hospodárskej kríze. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 85-91.
  článok

  článok

 9. FABUŠ, Michal, ml. Vývoj priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike a Poľsku ho hospodárskej kríze. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, 2016, roč. 12, č. 1, s. 64-69.
  článok

  článok

 10. MAGÁTOVÁ, Ivana - NEBESKÝ, Ľubomír - ŠPROCHOVÁ, Lenka. Rising the competitiveness of Slovakia through strategic cooperation in tourism - example of Carpathian region. In Visegrad as a competitive destination for sustainable tourism in Europe. International conference. Visegrad as a competitive destination for sustainable tourism in Europe : proceedings of the International conference : Bratislava, October 28, 2015. - Częstochowa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2015. ISBN 978-83-63978-30-3, p. 28-34.
  článok

  článok