Výsledky vyhľadávania

  1. Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. Editors: Lenka Štofová and Petra Szaryszová. 1st ed. Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. 582 s. [29,10 AH]. ISBN 978-1-138-05885-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  2. MESÁROŠ, Peter - BAŠISTOVÁ, Alena - BAČOVÁ, Monika. Samozamestnávanie : príručka pre účastníkov kurzov ITMS v rámci riešenia projektu "Zlepšenie zamestnanosti cieľových skupín osvojením inovatívnych pracovných technológií" : kód projektu ITMS 11220100684. Peter Mesároš (ed.). Košice : Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana, PHF EU v Bratislave, 2008. [217] s.
  3. BAŠISTOVÁ, Alena - MESÁROŠ, Peter. Podrobný plán realizácie modulu AVM : modul 4 Aplikácia verifikačného modulu v rámci riešenia projektu "Zlepšenie zamestnanosti cieľových skupín osvojením inovatívnych pracovných technológií" : kód projektu ITMS 11220100684. Košice : Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana, PHF EU v Bratislave, 2008. [54] s.
  4. MESÁROŠ, Peter. Hodnotiaca správa konferencie "Uplatnenie inovatívnych pracovných technológií v praxi" v rámci riešenia projektu "Zlepšenie zamestnanosti cieľových skupín osvojením inovatívnych pracovných technológií" : kód projektu ITMS 11220100684. Košice : Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana, PHF EU v Bratislave, 2008. [29] s.
  5. Uplatnenie inovatívnych pracovných technológií v praxi. Odborná konferencia. Uplatnenie inovatívnych pracovných technológií v praxi : zborník príspevkov z odbornej konferencie v rámci projektu ITMS 11220100684 "Zlepšenie zamestnanosti cieľových skupín osvojením inovatívnych pracovných technológií". Peter Mesároš (ed.), Alena Bašistová (ed.). Košice : VÚSI, 2008. 184 s. ISBN 978-80-89383-01-6.
  6. BAŠISTOVÁ, Alena - MESÁROŠ, Peter - VÍTKO, Dušan. Záverečné témy pre účastníkov kurzov ITMS v rámci riešenia projektu "Zlepšenie zamestnanosti cieľových skupín osvojením inovatívnych pracovných technológií": Samozamestnávanie, Job/Work sharing, Teleworking : kód projektu ITMS 11220100684. Košice : Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana, PHF EU v Bratislave, 2008. [164] s.
  7. BAŠISTOVÁ, Alena - MESÁROŠ, Peter. Zabezpečenie realizácie aktivít modulu AVM "Projekt modulu AVM - finálna verzia" : modul 4 v rámci riešenia projektu "Zlepšenie zamestnanosti cieľových skupín osvojením inovatívnych pracovných technológií" : kód projektu ITMS 11220100684. Košice : Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana, PHF EU v Bratislave, 2008. [78] s.