Výsledky vyhľadávania

 1. MAREK, René. Podielové fondy a ETF pre malých investorov : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 2. KOREŇ, Peter. ETF ako nástroj dlhodobého finančného plánovania : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 3. HORVÁTH, Dominik. Fama - French model na amerických akciových trhoch : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. MÜLLER, Jozef. P2P investovanie : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. MELNÍKOVÁ, Natália. Predikcia rastu reálnej ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha

 6. VATEHA, Marko Dávid. Modelovanie kreditného rizika : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 87 s.
  kniha

  kniha

 7. KRIŽAN, Adam. Optimálna alokácia aktív : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 8. GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan. What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Research in International Business and Finance. - Amsterdam : Elsevier. ISSN 1878-3384, 2020, vol. 51, pp. 1-14 online. (2020 - Current Contents).
  článok

  článok

 9. LYÓCSA, Štefan et al. Fear of the Coronavirus and the Stock Markets. In Finance Research Letters. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123, 2020, vol. 36, pp. [1-7] online. (2020 - Current Contents). GACR 20-16786S.
  článok

  článok

 10. VÝROST, Tomáš - LYÓCSA, Štefan - BAUMÖHL, Eduard. Network-Based Asset Allocation Strategies. In North American Journal of Economics and Finance. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1879-0860, 2019, vol. 47, january, pp. 516-536.
  článok

  článok