Výsledky vyhľadávania

 1. HORVÁTH, Dominik. Fama - French model na amerických akciových trhoch : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 2. MELNÍKOVÁ, Natália. Predikcia rastu reálnej ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha

 3. MAREK, René. Podielové fondy a ETF pre malých investorov : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. MÜLLER, Jozef. P2P investovanie : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. KOREŇ, Peter. ETF ako nástroj dlhodobého finančného plánovania : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 6. GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan. What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Research in International Business and Finance. - Amsterdam : Elsevier. ISSN 1878-3384, 2020, vol. 51, pp. 1-14 online.
  článok

  článok

 7. GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan. What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective. In ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems : Book of Abstracts from 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance, 4 and 5 April 2019, Starý Smokovec, Slovak Republic. - Bratislava : Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4608-9, pp. 7.
  článok

  článok

 8. GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan. What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective. In INFINITI Conference on International Finance. Conference. INFINITI Conference on International Finance : 9-11 June 2019, Glasgow. - Glasgow, Great Britain : Adam Smith Business School, University of Glasgow, 2019, pp. 1 online.
  článok

  článok

 9. LYÓCSA, Štefan - GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective. In CES-SEAM 2019: Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting. Meeting. CES-SEAM 2019: Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting (in Cooperation with the Mendel University in Brno and Hungarian Economic Association : Proceedings from the Meeting, September 12-13, 2019, Mendel University, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendel University in Brno, 2019, pp. 1-2.
  článok

  článok

 10. LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard. Social Aspirations in European Banks: Peer-Influenced Risk Behaviour. In Applied Economics Letters. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4291, 2019, vol. 26, no. 6, pp. 473-479 online. VEGA 1/0402/15, APVV-17-0155.
  článok

  článok