Výsledky vyhľadávania

 1. PRUŽINSKÝ, Michal. Customers´ Motivation through Personal Sales with Good Grooming. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 433-437.
  článok

  článok


 2. Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018 [elektronický zdroj]. Redakčné a zostavovateľské práce: Barbora Gontkovičová. Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. CD-ROM 67 s. ISBN 978-80-225-4498-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Supply Chain Management. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Uzhorod (Ukraine), May 17 - 19, 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4496-2, s. 47.
  článok

  článok


 4. PRUŽINSKÝ, Michal. Logistics Management and Distribution. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 49-72 [2,13 AH].
  článok

  článok


 5. PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Employee satisfaction and knowledge management. In International workshop on knowledge management (IWKM). 12th international workshop on knowledge management (IWKM) : conference proceedings : 12 – 13 October 2017 in Trenčín, Slovakia [elektronický zdroj]. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2017. ISBN 978-80-89306-35-0, pp. 100-116 online.
  článok

  článok


 6. PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava - MUCHA, Martin. Economic Problems and Their Effect on the Defense of Slovakia. In Otoczenie a wartość biznesu. - Lublin : Politechnika Lubelska, 2017. ISBN 978-83-7947-289-5, s. 105-114.
  článok

  článok


 7. MIHALČOVÁ, Bohuslava - PRUŽINSKÝ, Michal - MIZLA, Martin. CSR on the Example of Slovak enterprise. In Otoczenie a wartość biznesu. - Lublin : Politechnika Lubelska, 2017. ISBN 978-83-7947-289-5, s. 78-90 [1,04 AH].
  článok

  článok


 8. MATTOVÁ, Lenka. Podnikové inovácie a dosahovanie konkurencieschopnosti : diplomová práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2017. 64 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. LIBIAKOVÁ, Silvia. Odbytová stratégia vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2017. 74 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. LAŠÍKOVÁ, Simona. Doprava v logistike podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2017. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha