Výsledky vyhľadávania

 1. BOBÁKOVÁ, Viktória - HUROVÁ, Jana. Hodnotenie správy a riadenia v podnikoch. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 85-97.
  článok

  článok

 2. PROTIVŇÁKOVÁ, Petra. Zavádzanie manažovania kvality v treťom sektore : diplomová práca. Škol. Jana Hurová. Košice, 2010. 85 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. HUROVÁ, Jana. Správa a riadenie ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť obchodných spoločností : dizertačná práca. Škol. Viktória Bobáková. Bratislava, 2010. 166 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. RAŠKOVSKÁ, Anna. Činnosť a zdroje financovania tretieho sektora vo vybranej organizácii : bakalárska práca. Škol. Jana Hurová. Košice, 2009. 43 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. KLOCHÁŇOVÁ, Anna. Marketingový plán vo vybranej organizácii Integra, o.z. Michalovce : bakalárska práca. Škol. Jana Hurová. Košice, 2009. 63 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. PAĽOVÁ, Jana. Marketingová stratégia vybranej neziskovej organizácie : bakalárska práca. Škol. Jana Hurová. Košice, 2009. 63 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. HUROVÁ, Jana. Etika v podnikaní, klientelizmus a legislatíva. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 8. BOBÁKOVÁ, Viktória - HUROVÁ, Jana. Správa a riadenie v obchodných spoločnostiach. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2006. ISSN 1335-9746, 2006, roč. 5, č. 9, s. 53-62.
  článok

  článok