Výsledky vyhľadávania

 1. PALENČÁROVÁ, Lucia. Ekologický marketing : diplomová práca. Školiteľ: Vítězslav Balhar. Bratislava, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha

 2. HANKO, Lukáš. Marketing globálnej firmy : diplomová práca. Školiteľ: Vítězslav Balhar. Bratislava, 2018. 93 s.
  kniha

  kniha

 3. LUČENIČ, Juraj. Marketing periodickej tlače : diplomová práca. Školiteľ: Vítězslav Balhar. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 4. KUBICA, Filip. Marketing slovenskej firmy na trhu EU : diplomová práca. Školiteľ: Vítězslav Balhar. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. BOČEVOVÁ, Martina. Globálny marketing : diplomová práca. Školiteľ: Vítězslav Balhar. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha

 6. MOKROHAJSKÝ, Dušan. Marketing uvedenia nového produktu na trh EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Vítězslav Balhar. Bratislava, 2017. 70 s.
  kniha

  kniha

 7. BRINDZOVÁ, Anna. Marketing obchodného reťazca : diplomová práca. Školiteľ: Vítězslav Balhar. Bratislava, 2017. 81 s.
  kniha

  kniha

 8. BELLA, Martina. Ekologický marketing : diplomová práca. Školiteľ: Vítězslav Balhar. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha

 9. BALHAR, Vítězslav. The Global economy innovation – Industry 4.0. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 1, s. 11-15 online.
  článok

  článok

 10. ANDREJIOVÁ, Katarína. Marketing obchodného reťazca : bakalárska práca. Školiteľ: Vítězslav Balhar. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha