Výsledky vyhľadávania

 1. BAUMGARTNER, Boris - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Vybrané problémy rozvojových krajín. Recenzenti: Viera Gavaľová, Dušan Lacek. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 154 s. [8,17 AH]. ISBN 978-80-225-4236-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 2. VARGOVÁ, Andrea. [Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín]. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 1, s. 103-104. Recenzia na: Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín / Viera Gavaľová, Boris Baumgartner ; recenzenti Elena Kašťáková, Dušan Lacek. 2. [preprac., dopl.] vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3844-2.
  článok

  článok

 3. VARGOVÁ, Andrea. [Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s vybranými tretími krajinami III (Južná Kórea, Kanada, Ukrajina, Rusko)]. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 2, s. 115-116. Recenzia na: Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s vybranými tretími krajinami III : (Južná Kórea, Kanada, Ukrajina a Rusko) / Elena Kašťáková, Viera Ružeková ; recenzenti: Dušan Lacek, Zuzana Kittová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3940-1.
  článok

  článok

 4. 4.Úvod

  DRIENIKOVÁ, Kristína. Úvod. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 4-5 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 5. DRIENIKOVÁ, Kristína. Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) – záverečné zhodnotenie riešenia projektu VEGA 1/0391/13. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 6-9 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 6. DRIENIKOVÁ, Kristína. Partnerstvo medzi Európskou úniou a Ruskom – vývoj a ďalšie smerovanie. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 10-19 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 7. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Vývoj zahraničného obchodu Slovenska s krajinami Spoločenstva nezávislých štátov. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 20-28 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 8. BEBIAKOVÁ, Dáša - ŽATKO, Matúš. Zmeny obchodných tokov Európskej únie, Ruska, Ukrajiny pod vplyvom ukrajinskej krízy. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 29-47 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 9. BAUMGARTNER, Boris - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Reciprocal sanctions of Russia and EU and their impact on the mutual trade focusing on Slovakia. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 48-58 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 10. TÁNCZOSOVÁ, Jana - GAVAĽOVÁ, Viera. Vývoj a súčasný stav vzťahov medzi Európskou úniou a Nórskom. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 59-69 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok