Výsledky vyhľadávania

 1. BAUMGARTNER, Boris - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Vybrané problémy rozvojových krajín. Recenzenti: Viera Gavaľová, Dušan Lacek. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 154 s. [8,17 AH]. ISBN 978-80-225-4236-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3]

 2. BAUMGARTNER, Boris. Postavenie krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria vo svetovom obchode s prihliadnutím na obchodovanie s EÚ. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 70-80 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok


 3. ŠKORVAGOVÁ, Simona. Internacionalizácia ako strategické riešenie zvyšovania konkurencieschopnosti európskych malých a stredných podnikov. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 81-88 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok


 4. KHÚLOVÁ, Lucia. Inovácie v preprave, logistike a dodávateľských reťazcoch. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 89-97 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok


 5. Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13 [elektronický zdroj]. Zostavovateľka: Kristína Drieniková ; recenzenti: Zuzana Kittová, Dušan Lacek. 1. vyd. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. CD-ROM [106 s., 5,30 AH]. VEGA 1/0391/13. ISBN 978-80-225-4206-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku)

  elektronická kniha


 6. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Vývoj zahraničného obchodu Slovenska s krajinami Spoločenstva nezávislých štátov. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 20-28 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok


 7. BEBIAKOVÁ, Dáša - ŽATKO, Matúš. Zmeny obchodných tokov Európskej únie, Ruska, Ukrajiny pod vplyvom ukrajinskej krízy. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 29-47 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok


 8. BAUMGARTNER, Boris - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Reciprocal sanctions of Russia and EU and their impact on the mutual trade focusing on Slovakia. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 48-58 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok


 9. TÁNCZOSOVÁ, Jana - GAVAĽOVÁ, Viera. Vývoj a súčasný stav vzťahov medzi Európskou úniou a Nórskom. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 59-69 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok


 10. 10.Úvod

  DRIENIKOVÁ, Kristína. Úvod. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 4-5 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok