Výsledky vyhľadávania

 1. MALÍK, Marek - MEDŇANSKÝ, Ladislav. Konkurencieschopnosť Slovenskej republiky a maloobchodného odvetvia v kontexte V4 vo svetle finančnej a hospodárskej krízy. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 122-127. PMVP 2316066, VEGA 1/0668/08.
  článok

  článok

 2. BALLON, Pavol. Kandidátske krajiny EÚ a prístupový proces : diplomová práca. Škol. Marek Malík. Bratislava, 2010. 81 s.
  kniha

  kniha

 3. KUTLIŠ, Ladislav. Úloha a postavenie EÚ vo svetovom hospodárstve : diplomová práca. Škol. Marek Malík. Bratislava, 2010. 74 s.
  kniha

  kniha

 4. PITĽANIČOVÁ, Lívia. Offshore centrá a dopady finančnej krízy : diplomová práca. Škol. Marek Malík. Bratislava, 2010. 88 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠULAJOVÁ, Radka. Najväčší obchodní partneri Európskej únie : diplomová práca. Škol. Marek Malík. Bratislava, 2010. 98 s.
  kniha

  kniha

 6. TAKÁCSOVÁ, Enikö. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ : diplomová práca. Škol. Marek Malík. Bratislava, 2010. 103 s.
  kniha

  kniha

 7. TÉGLÁSSYOVÁ, Lenka. Budúcnosť Európskej únie - smerovanie, výzvy, rozšírenie : diplomová práca. Škol. Marek Malík. Bratislava, 2010. 100 s.
  kniha

  kniha

 8. MALÍK, Marek - SILNÁ, Zuzana. Rozhodovacie procesy a presadzovanie národných záujmov v Európskej únii. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 114 s. [7,475 AH]. ISBN 978-80-225-3022-4. [Počet ex. : 10, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 9. MALÍK, Marek. Zapojenie Slovenskej republiky do regionálnej politiky EÚ. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 410-415.
  článok

  článok

 10. ADAMČÍK, Pavol. Pozitíva a negatíva vstupu Slovenskej republiky do eurozóny : diplomová práca. Škol. Marek Malík. Bratislava, 2010. 67 s.
  kniha

  kniha