Výsledky vyhľadávania

 1. VALOUCHOVÁ, Andrea. Nové trendy v oblasti komunikácie obchodných spoločností so zákazníkom : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 2. KUBÍKOVÁ, Martina. Možnosti využitia informačných technológií v marketingu obchodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 3. SENČÁKOVÁ, Barbora. Efektivita e-marketingu vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 4. BAKALJAROVÁ, Mária. Nové trendy v oblasti komunikácie obchodnej spoločnosti so zákazníkom : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 5. DROPPOVÁ, Martina. Možnosti využitia informačných technológií v marketingu obchodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 6. DURANKA, Peter. Efektivita e-marketingu vo vybranej obchodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. STRIEŽENCOVÁ, Tanja. Nové trendy v komunikácii so zákazníkom v zariadeniach cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 8. HORVÁTH, Adam. Možnosti využitia informačných technológií v marketingu : bakalárska práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 9. PAŠKA, Dominik. Možnosti využitia informačných technológií v marketingu : bakalárska práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠEBEŇ, Martin. Možnosti využitia informačných technológií v medzinárodnom podnikaní : bakalárska práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha