Výsledky vyhľadávania

 1. GRÓFOVÁ, Helena. Významné osoby v procese socializácie u detí s poruchami správania. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2013. 93 s. ISBN 978-80-223-3269-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. ADAMKOVÁ, Miriam (dizert.). Reflexia ochrany prírody vo vedomostiach žiakov základnej školy : dizertačná práca. Škol. Oto Majzlan. Bratislava, 2010. 117 s. [5,333 AH]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. Communication, interaction and the process of teaching foreign languages after joining the European Union. Medzinárodné vedecké sympózium. Communication, interaction and the process of teaching foreign languages after joining the European Union : vedecké sypmózium s medzinárodnou účasťou venované 60. výročiu založenia Pedagogickej fakulty UK v Bratislave : Čilistov 2006 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ Lívia Adamcová. Bratislava : RETAAS, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-89113-31-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. VEHNEROVÁ, Eva. Multicultural environment requires, polyculturally competent teachers. In Jazyk a komunikácia. Medzinárodná konferencia. Jazyk a komunikácia : príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí. - Bratislava : RETAAS, 2005. ISBN 80-89113-22-2, s. 121-122.
  článok

  článok

 5. MRÁZOVÁ, Mária - KUNOVSKÁ, Ingrid. Rolle der Sprache in der interkulturellen Kompetenz - Präsentation der Projekte. In Jazyk a komunikácia. Medzinárodná konferencia. Jazyk a komunikácia : príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí. - Bratislava : RETAAS, 2005. ISBN 80-89113-22-2, s. 219-223.
  článok

  článok

 6. Jazyk a komunikácia. Medzinárodná konferencia. Jazyk a komunikácia : príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí : zborník príspevkov z II. Konferencie s medzinárodnou účasťou : Bratislava, 19.-20. máj 2005 [elektronický zdroj]. Bratislava : RETAAS, 2005. CD-ROM. ISBN 80-89113-22-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. ADAMCOVÁ, Lívia. Geschichte der deutschen Sprache. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. 124 s. ISBN 80-223-1984-8.
 8. Beiträge zu Sprache & Sprachen 5. Kongress. Beiträge zu Sprache & Sprachen 5 : Vorträge der 11. Jahrestagung der GESUS in Bratislava : Bratislava, 4.- 6.2.2002. Lívia Adamcová (Hrsg.). Mníchov : LINCOM, 2004. 369 s. Edition Linguistik, 49. ISBN 3-89586-746-2.
 9. Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska - SUNG. Zborník príspevkov zo IV. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska. Bratislava : MAPA Slovakia / Pedagogická fakulta UK Bratislava, 1999. 332 s. ISBN 80-968121-3-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. ADAMCOVÁ, Lívia. Zvukový rozbor súčasného nemeckého jazyka a jeho aplikácia v procese cudzojazyčnej výučby. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 1996. 140 s. ISBN 80-85665-78-6.