Výsledky vyhľadávania

 1. VOJTKOVÁ, Eva. Uzatváranie medzinárodnej zmluvy : diplomová práca. Školiteľ: Halina Martyniv. Bratislava, 2012. 81 s.
  kniha

  kniha

 2. ROSINOVÁ, Katarína. Rozhodcovské konanie v medzinárodnom práve súkromnom : diplomová práca. Školiteľ: Halina Martyniv. Bratislava, 2012. 77 s.
  kniha

  kniha

 3. PETRIČOVÁ, Ivana. Právna úprava postavenia cudzincov na území Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Halina Martyniv. Bratislava, 2012. 61 s.
  kniha

  kniha

 4. TRČKOVÁ, Monika. Zásady UNIDROIT : diplomová práca. Školiteľ: Halina Martyniv. Bratislava, 2012. 71 s.
  kniha

  kniha

 5. MAZÁKOVÁ, Zuzana. Dohovor OSN o zmluve o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor) : diplomová práca. Školiteľ: Halina Martyniv. Bratislava, 2012. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. THOLTOVÁ, Barbara. Spôsoby riešenia medzinárodných obchodných sporov : bakalárska práca. Školiteľ: Halina Martyniv. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. KUPKOVIČOVÁ, Patrícia. Medzinárodnoprávna úprava kúpnej zmluvy : bakalárska práca. Školiteľ: Halina Martyniv. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. HORECKÁ, Lenka. Medzinárodná železničná doprava : bakalárska práca. Školiteľ: Halina Martyniv. Bratislava, 2012. 45 s.
  kniha

  kniha

 9. BÖLCSKEI, Kornélia. Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Halina Martyniv. Bratislava, 2012. 44 s.
  kniha

  kniha

 10. PINDROCHOVÁ, Natália. Medzinárodná úprava ľudských práv : diplomová práca. Školiteľ: Halina Martyniv. Bratislava, 2012. 69 s.
  kniha

  kniha