Výsledky vyhľadávania

 1. FARKAŠ, Denis. Tradičné obchodné cesty a ich vplyv na súčasný medzinárodný obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 2. KANIANSKA, Paulína. Význam rozvoja spolupráce medzi EÚ a ASEAN : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 3. ŠMEHÝLOVÁ, Alexandra. Obchodné a investičné vzťahy Číny a SVE : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 4. HORIEV, Oleksandr. Perspektívy rozvoja obchodnej spolupráce Slovenska s Ukrajinou : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 5. DRIENIKOVÁ, Kristína. [Zahraničnoobchodná politika EÚ (vzťahy s vybranými regiónmi)]. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 1, s. 142-143. Recenzia na: Zahraničnoobchodná politika EÚ : (vzťahy s vybranými regiónmi) / Ľubica Zubaľová ; recenzenti: Elena Kašťáková, Július Alexy. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4439-9.
  článok

  článok


 6. BÍREŠ, Peter. Význam investičnej dohody medzi EÚ a Čínou : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 7. PALAŠTOVÁ, Miriam. Možnosti budúcej spolupráce medzi EÚ a Eurázijskou hospodárskou úniou : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2018. 88 s.
  kniha

  kniha


 8. SKASKO, Richard. Nové výzvy obchodnej politiky EÚ v meniacich sa podmienkach globálneho hospodárskeho prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2018. 92 s.
  kniha

  kniha


 9. CIGANOVÁ, Nikola. Ekonomické sankcie a obchodné embargo vo vzťahu EÚ a Rusko – zhodnotenie ich vplyvu na vzájomné vzťahy a obchodnú spoluprácu : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2018. 89 s.
  kniha

  kniha


 10. LUKÁČOVÁ, Alexandra. Nová hodvábna cesta - stratégia rozvoja spolupráce medzi Európou a Áziou : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha