Výsledky vyhľadávania

 1. VEREŠOVÁ, Hana. Význam a perspektívy komplexnej a progresívnej dohody pre Transpacifické partnerstvo pre medzinárodný obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 2. MASÁROVÁ, Kristína. Obchodná a hospodárska spolupráca EÚ s Austráliou a Novým Zélandom : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 3. DRIENIKOVÁ, Kristína - KITTOVÁ, Zuzana. Integration Processes in the Asia-Pacific Region. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 60-71 CD-ROM. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 4. ZUBAĽOVÁ, Ľubica - DRIENIKOVÁ, Kristína. Foreign-Trade Relations of the Slovak Republic with Western Balkans. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 496-507 CD-ROM. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 5. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Impact of the Geopolitical Changes on the EU Foreign Trade Relations with Selected territories : Implications for the Slovak Economy. Reviewers: T.M. Isachenko, Peter Baláž. 1st Edition. Saint Petersburg : Saint Petersburg University Press, 2019. 246 s. [15,5 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-5-288-05988-9.
 6. ZEKUCIOVÁ, Soňa. Hospodárske záujmy EÚ v regióne Strednej Ázie : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2019. 97 s.
  kniha

  kniha

 7. POMPOŠOVÁ, Nina. Asociačná dohoda medzi EÚ a Mercosur a EÚ a jej vplyv na ekonomiku Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 8. SISKOVÁ, Silvia. Vybrané oblasti obchodnej politiky EÚ v 21. storočí : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 9. MALÝ, Ivo. Vplyv digitalizácie na medzinárodné obchodné činnosti firiem : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 10. DRUŽBACKÁ, Barbora. Úloha tranzitných krajín v projekte Novej hodvábnej cesty : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha